Bra att veta

Varför isolera och tilläggsisolera med stenull?

Ämne

Inget resultat

Reference case, Campus living Kolding, facade
Energi effektivt

Fördelarna med att isolera

Det är den stillastående luften i isoleringen, som förhindrar värme och kyla från att tränga in i konstruktionen.

Läs mer
Reference case, Norway, Trondheim, Moholt 50/50, climate action, massive wood, REDAir FLEX, apartments
Energi effektivt

Energieffektiva byggnader

Förutsättningen för att uppnå en energieffektiv byggnad är en stabil stomme som är tät och väl isolerad.

Läs mer
Cherasco Passive House
Inomhushälsa, säkerhet, välmående

Inneklimat och isolering

Dålig isolering, köldbryggor och otätheter kan medföra drag och kyla på vintern och överhettning på sommaren.

Läs mer
People in office
Inomhushälsa, säkerhet, välmående

Ljudisolering - isolering mot buller

Buller är ljudet, vi inte vill ska finnas: grannens musik, stegljud, buller från bilar, ventilation etc.

Läs mer
RockWorld imagery, Modern living, design, aesthetics
Inomhushälsa, säkerhet, välmående

Fukt och isolering

En familj producerar cirka 10 liter vatten om dygnet i form av ånga från tvätt, matlagning, bad och utandning.

Läs mer
Fire safety, fire recilience
Inomhushälsa, säkerhet, välmående

Isolering och brand

Den största skillnaden i isoleringen märks i händelse av en brand.

Läs mer
Ladda ner mer
Vi bidrar till 10 av de 17 globala hållbarmålen. Det gör vi genom att vara med och skapa en hållbar, hälsosam och trygg tillvaro för människor världen över.

Kontakta oss!