Hållbart byggande är vägen framåt

1 January 1

I Sverige finns en rad olika certifieringssystem som bedömer byggnaders prestanda och som bidrar till att driva på utvecklingen i riktning mot ökad hållbarhet.