Energieffektiva byggnader

Reference case, Norway, Trondheim, Moholt 50/50, climate action, massive wood, REDAir FLEX, apartments
Visste du att isoleringen från ROCKWOOL under sin normala livslängd sparar in 100-130 gånger så mycket energi och CO2 som används vid tillverkningen.
Läs mer i vår hållbarhetsrapport

Fördelar med energieffektiva byggnader