Fördelar med energieffektiva byggnader

Bra att veta

Varför isolera och tilläggsisolera med stenull?

Ämne

Inget resultat

Reference case, Campus living Kolding, facade
Thought Leadership

Fördelarna med att isolera

Det är den stillastående luften i isoleringen, som förhindrar värme och kyla från att tränga in i konstruktionen.

Läs mer
Reference case, Norway, Trondheim, Moholt 50/50, climate action, massive wood, REDAir FLEX, apartments
Thought Leadership

Energieffektiva byggnader

Förutsättningen för att uppnå en energieffektiv byggnad är en stabil stomme som är tät och väl isolerad.

Läs mer
Cherasco Passive House
Thought Leadership

Inneklimat och isolering

Dålig isolering, köldbryggor och otätheter kan medföra drag och kyla på vintern och överhettning på sommaren.

Läs mer
People in office
Thought Leadership

Ljudisolering - isolering mot buller

Buller är ljudet, vi inte vill ska finnas: grannens musik, stegljud, buller från bilar, ventilation etc.

Läs mer
RockWorld imagery, Modern living, design, aesthetics
Thought Leadership

Fukt och isolering

En familj producerar cirka 10 liter vatten om dygnet i form av ånga från tvätt, matlagning, bad och utandning.

Läs mer
Fire safety, fire recilience
Thought Leadership

Isolering och brand

Den största skillnaden i isoleringen märks i händelse av en brand.

Läs mer
Ladda ner mer
Visste du att isoleringen från ROCKWOOL under sin normala livslängd sparar in 100-130 gånger så mycket energi och CO2 som används vid tillverkningen.
Läs mer i vår hållbarhetsrapport

Kontakta oss!

documents

 

 

0 selected files

icon
ROCKWOOL Sustainability Report 2017
ROCKWOOL Sustainability Report 2017
pdf
icon
ROCKWOOL Sustainability Report 2018
ROCKWOOL Sustainability Report 2018
pdf