Fördelar med energieffektiva byggnader

Bra att veta

Varför isolera och tilläggsisolera med stenull?

Ämne

Inget resultat

Insulation, production, stone wool, factory
Hållbart och återvinningsbart
16 feb 2018

Ansvarsfull produktion

Diabas är den viktigaste råvaran som används för att producera ROCKWOOL stenull.

Läs mer
Reference case, Campus living Kolding, facade
Energi effektivt

Fördelarna med att isolera

Det är den stillastående luften i isoleringen, som förhindrar värme och kyla från att tränga in i konstruktionen. När produkter är rätt monterade, kommer de att bidra till ett minskat behov av uppvärmning på vintern och en trevlig sval temperatur på sommaren. Båda är lika viktiga för att minska energiförbrukningen och energiräkningar. Genom att utforma och bygga upp stabila, trygga, hållbara byggnader med rätt val av isolering får du fördelar som räcker hela livet ut.

Läs mer
Reference case, Norway, Trondheim, Moholt 50/50, climate action, massive wood, REDAir FLEX, apartments
Energi effektivt

Energieffektiva byggnader

Förutsättningen för att uppnå en energieffektiv byggnad är en stabil stomme som är tät och väl isolerad.

Läs mer
Cherasco Passive House
Inomhushälsa, säkerhet, välmående

Inneklimat och isolering

Dålig isolering, köldbryggor och otätheter kan medföra drag och kyla på vintern och överhettning på sommaren.

Läs mer
People in office
Inomhushälsa, säkerhet, välmående

Ljudisolering - isolering mot buller

Buller är ljudet, vi inte vill ska finnas: grannens musik, stegljud, buller från bilar, ventilation etc.

Läs mer
RockWorld imagery, Modern living, design, aesthetics
Inomhushälsa, säkerhet, välmående

Fukt och isolering

En familj producerar cirka 10 liter vatten om dygnet i form av ånga från tvätt, matlagning, bad och utandning.

Läs mer
Ladda ner mer
Visste du att isoleringen från ROCKWOOL under sin normala livslängd sparar in 100-130 gånger så mycket energi och CO2 som används vid tillverkningen?

Kontakta oss!