Smanjite jačinu zvuka

1. јануар 1.

Ljudi su zdraviji i srećniji kada se kontroliše pozadinska buka

Nije sva buka loša, kao što bi se složio svaki ljubitelj glasne muzike. Ali neželjena buka, poznata i kao zagađenje bukom, predstavlja pravu pretnju po zdravlje i dobrobit ljudi. 

Buka može uticati na vaše spavanje, povećati broj otkucaja srca i krvni pritisak, a moće čak imati i uticaja na motoričke veštine i kognitivne funkcije. Prema Evropskoj agenciji za životnu sredinu (EEA), 10.000 smrti u Evropi  svake godine može biti pripisano buci. A godišnji trošak zagađenja bukom u Evropi je procenjen na 52 milijarde američkih dolara.  

Kao reakcija na to, EEA i Svetska zdravstvena organizacija su zadale ciljeve za maksimalne nivoe buke kojima Evropljani treba da budu izloženi. Oni preporučuju da okom noći nivoi budu najviše 40dB (jedna trećina stanovnika EU je trenutno izloženo nivou od 55dB) i 65dB tokom dana.  Neke opštine se pridružuju tome, ograničavajući nivoe buke, na primer tokom događaja koji se održavaju kasno noću.

Priznato je da izloženost buci može dovest do uznermirenost i poremećaja sna, a to može uticati na kvalitet života.
Izvor: Izjava o smernicama za buku za Englesku (NPSE)

Zdrav dizajn

Zidovi i krovovi zgrada imaju veoma snažan uticaj na nivoe buke, a to postaje deo sve većeg broja razgovora među arhitektama, vlasnicma zgrada i zdravstvenih radnika po pitanju „zdravog dizajna“. Mnogi zaposleni smatraju da kancelarije sa otvorenim rasporedom, na primer, mogu ometati koncentraciju, delimično zbog izloženosti buci koju oni mogu stvarati. Kada je prostor namenjen za komunikaciju ili kognitivne zadatke, njene akustične performanse su jedan od najznačajnijih elemenata na koje dizajn treba da obrati pažnju. 

Materijali predstavljaju važan deo rešenja. Ako površine dozvoljavaju talasima da se odbijaju natrag u prostoriju, oni mogu da stvore bučno unutrašnje okruženje. Materijali koji upijaju zvuk, sa druge strane, mogu da upravljaju nivoima ambijentalnog zvuka, dok zvučna izolacija može da spreči da buka prelazi iz jednog prostora u drugi. 

Otklanjanjem zagađenja bukom, dobro dizajnirane zgrade mogu da donesu značajan doprinos poboljšanju kvaliteta života za milione ljudi.

Trošak
0

Iznos godišnji trošak zagađenja bukom u Evropi

Smrtni slučajevi
0

smrtnih slučajeva se godišnje pripisuje buci u Evropi

Nivo buke
0

je preporučen nivo buke tokom dana

Bestseller,Denmark,Århus,22.000m²,C. F. Møller,Bestseller,MT Hojgaard,Svend Christensen,ROCKFON Mono Acoustic,White,Chicago Metallic T24

Kancelarija bestselera, Arhus

Faculty of Philology at the University of Lodz, Poland, Łódź, 8500 m2, Jacek Grabowski, University 

of Lodz, Bartosz Makowski, Tropic, E15-edge, 1200x600, white

Filološki fakultet na Univerzitetu Lodz, Poljska

Bestseller,Denmark,Århus,22.000m²,C. F. Møller,Bestseller,MT Hojgaard,Svend Christensen,ROCKFON Mono Acoustic,White,Chicago Metallic T24

Kancelarija bestselera, Arhus

Više o buci i akustici