Prekidanje ciklusa

1 January 1

Pažnja na akustični dizajn znači da ne moramo da dižemo glas da bi nas čuli

Tove Ditlevsens škola, Danska

Ako ste bili u baru ili restoranu u kojima je gužva, onda ste iskusili „Lombardov efekat“. To je naša tendencija da podižemo glas kako nivo buke oko nas rastu, stvarajući zao ciklus zagađenja bukom. U restoranu, nastala kakofonija nije mnogo više nego iritacija. Ali u školama i bolnicama, Lombardov efekat ima ozbiljnije posledice.

Polovina nastavnika u nedavnoj studiji je pretrelo trajno oštećenje glasa zbog potrebe da viču kako bi ih čuli u bučnim učionicama1. Istraživanje pokazuje da i učenici pate. Kada obavljaju zadatak sa bukom u pozadini, 25 procenata dece u osnovnoj školi demonstriralo je pad učinka pamćenja. A porast od 20dB u opštem zagađenju bukom je pokazalo da odlaže uzrast kada dečaci od 9-10 mogu da čitaju za do osam meseci2.

Buka i učenje: Buka smanjuje kongitivne performanse dece i odraslih. Njihova mogućnost učenja je pogoršana u bučnim okruženjima.

Zagađenje bukom predstavlja ozbiljan problem i u bolnicama. Dokazano je da zagađenje bukom koja iznosi samo 75 dBA može a naruši zdravlje dugoročno i kratkoročno, sa uticajem na pacijente od gubitka sluha do visokog krvnog pritiska. Preterana buka ugrožava kognitivne sposobnosti profesionalaca u zdravstvenoj nezi, otežavajući jasno razmišljanje, koncentraciju i obavljanje složenih zadataka3.

 Kako sve više dokaza otkrivaju štetan uticaj zagađenja bukom, važno je da reagujemo. Dobar akustični dizajn koji apsorbuje zvuk pomaže profesionalcima i učenicima da lakše razmišljaju i govore, a istovremeno stvaraju bolja okruženja za učenje i ozdravljenje.

1-2 zgrada u zvuku – Bela knjiga o BIAMP sistemima
3 J. D, MD, Buka u operacionoj sali, Američko društvo anesteziologa, Inc.; 2014

Oštećenje glasa
0

nastavnika pati od trajnog oštećenja glasa zbog buke u učinonici

Performanse pamćenja
0

pada u performansama pamćenja kod dece u osnovnoj školi u slučaju pozadinske buke

Pozadinska buka
0

je dovoljno visoka pozadinska buka za prouzrokovanje dugotrajnih zdravstvenih problema kod pacijenata

Odense Hospital Patient Hotel, Sonar X 600x600x22, Tropic A24 1200x600x15

Hotel za pacijente u bolnici Odense

Odense Hospital Patient Hotel, Sonar X 600x600x22, Tropic A24 1200x600x15

Hotel za pacijente u bolnici Odense

Više o akustici i buci

{ }