Arhitektura koja leči

1. јануар 1.

Pacijenti se brže oporavljaju kada su zdravstvene ustanove pažljivo dizajnirane

Bolnica Herlev – dečija onkologija

U dobrim zgradama vam je bolje. To je zaključak sve većeg broja istraživanja koji povezuju arhitekturu bolnica sa zdravljem i dobrobiti pacijenata i osoblja. Dokazano je da „dizajn zasnovan na dokazima“, koji spaja podatke o ljudskom ponašanju sa tradicionalnim alatkama za dizajn, smanjuje vremena lečenja i korišćenje lekova, smanjuje nivoe agresije i podržava bolji san i smirenost.

Razvijen u UK, ASPECT (eng. A Staff and Patient Environmental Calibration Tool, alatka za kalibraciju životne sredine za osoblje i pacijente) obezbeđuje dosledan, sveobuhvatan pristup „arhitekturi koja leči“ koja je sada usvojena u nekoliko zemalja širom sveta. Ona identifikuje osam važnih elemenata koje odlikuju bolje sredine za zdravstvenu zaštitu:

  • Privatnost, društvo, dostojanstvo: mogućnost da pacijenti budu sami ili sa drugima kada to odaberu i da mogu da kontrolišu šta vide i čuju
  • Pogledi: istraživanje pokazuje da nivoi svetla i mogućnost pogleda u spoljašnju sredinu stimulišu oporavak
  • Priroda i spoljašnja sredina: dokazano je da je kontakt sa prirodom terapeutski i da umiruje
  • Udobnost i kontrola: pacijenti se osećaju osnaženo kada mogu da kontrolišu svoju izloženost svetlu, toploti i buki u bolničkim okruženjima gde je gužva
  • Uspostavljena čitkost: kretanje kroz bolnicu bi trebalo da bude intuitivno
  • Unutrašnji izgled: prijatno, udobno okruženje može da smanji vreme oporavka
  • Osoblje: kada su prostorije za osoblje bolje, ljudi efikasnije rade

Materijali imaju važan uticaj na izgled i „osećaj“ zgrade i njenih unutrašnjih prostora. Odabir materijala koji neguju udobno, smireno i estetski prijatno okruženje pomaže stvaranje prostora u kojima se ljudi brže leče i oporavljaju. Rockfon plafoni nude apsorpciju zvuka i refleksiju svetla, tako da su prostorije prijatnije za boravak u njima.  I ne podržavaju rast štetnih mikroorganizama ili bakterija, doprinoseći stvaranju zdravih unutrašnjih sredina.

Povećanje nivoa buke je direktno povezano sa povećanim rizikom od hipertenzije (nezdravog krvnog pritiska). Akustična svojstva naših proizvoda vam pomažu da zaštitite svoje zdravlje i poboljšate kvalitet života.

Više o buci i akustici