Kancelarija koja zvuči mirno kao što izgleda

1. јануар 1.

Uz dobru akustiku, kancelarije otvorenog tipa postaju prijatna mesta za rad

Univerzitet Južne Danke (SDU), Tehnički fakultet u Odenseu, Danska

Prostoriju osećamo svim našim čulima. Zar ne bi onda arhitekte trebalo da provedu isto toliko vremena na to kakav je zvuk u prostoriji kao i na to kako će da izgleda? Akustika kancelarija predstavlja drugu najznačajniju fizičku funkciju koja utiče na produktivnost na radnom mestu (nakon svetlosti). Kako prelazimo u „ekonomiju znanja“ u kojoj uspeh zavisi od ljudske produktivnosti i zadovoljstva, buka u kancelariji preduzećima postaje gorući problem.

Akustika je postala posebno problematična u kancelarijama otvorenog tipa koje mnoge kompanije sada koriste. Kao što Seren Peter Lund, viši istraživač pri Danskom nacionalnom istraživačkom centru za radna okruženja objašnjava:

„Zbog nedostatka privatnosti u kancelariji otvorenog tipa zaposleni imaju osećaj da ih stalno posmatraju, a buku oko njih mogu smatrati pretnjom i nametanjem. Posebno kada ljudi oko vas pričaju, postaje veoma teško skoncentrisati se. Akustički kvalitet prostorije je jedan od glavnih faktora koje treba uzeti u obzir kada dizajnirate prostore koji se koriste za komunikativne i kognitivne zadatke“.

Prilagođavanje akustike

Zapravo, istraživanje pokazuje da su zapoleni u kancelariji otvorenog tipa 15 procenata manje produktivni: oni imaju više poteškoća da se skoncentrišu, mala ometanja dovode do gubitka više od 20 minuta skoncentrisanog rada na dan. Međutim, ako prilagodite akustiku, produktivnost u kancelariji otvorenog tipa se poboljšava. Zaposleni imaju oko 50 procenata više fokusa i imaju oko 50 procenata manje ometanja. Oni prave 10 procenata manje grešaka i njihovi nivoi stresa opadaju za jednu četvrtinu1.

Korišćenje materijala koji ne reflektuje buku na plafonima i zidovima, na primer, može da smanji stepen odjekivanja buke, smanjujući buku na prijatne nivoe. Primenjena akustika može da pomogne rešavanju problematičnog izazova stvaranja fleksibilne, privlačne radne sredine u kojoj zaposleni mogu raditi srećno i bez ometanja.

 

1: David M. Sajks, „Produktivnost: Kako akustika utiče na učinak zaposlenih u kancelarijama i otvorenim prostorima“

Produktivnost
0

manje produktivnosti u kancelarijama otvorenog tipa

Gubitak rada
0

minuta skoncentrisanog rada dnevno po osobi je izgubljeno usled ometanja

Fokus
0

više fokusa i 51% pada ometanja u poboljšanoj akustici prostorije

Povezane priče