Ugrađena zaštita

1. јануар 1.

Bez obzira koliko je požar intenzivan, nezapaljivi materijali ga neće potpirivati

Objašnjenje pojmova nesagorivog i vatrootpornog

Termini „nesagorivo“ i „vatrootporno“ se često mešaju. Međutim, postoji izuzetno važna razlika. Ako je nešto nesagorivo, ono neće goreti pod uslovima u realnom svetu. To je jednostavno, nedvosmislena odlika. Vatrootporni materijali, sa druge strane, doprineće požaru kada hemikalije koje su dodate za inhibiciju paljenja budu prevaziđeni. Stepen do kog je nešto vatrootporno je teže izmeriti. 

Zato nezapaljivost predstavlja osnovu propisa o požarima širom sveta i predstavlja presudan element bezbednosti zgrade u slučaju požara. Koji god izvor požara bio, temperature ili dovod vazduha, građevinski materijali ili elementi koji nisu zapaljivi će ostati umnogome otporni na vatru. Što se tiče propisa za zaštitu od požara, nesagorive materije mogu da se koriste neograničeno u bilo kojoj primeni zgrade.

Vatrootporno

„Vatrootporni“ materijali, s druge strane, sagorevaju. Ne postoji globalni standard kako se meri stepen do kog sagorivi proizvod doprinosi širenju i rastu požara, iako načini merenja obuhvataju:

  • Koliko lako je proizvod zapaljiv
  • Količina toplote koju ispušta tokom gorenja
  • Kako se požar širi po površini
  • Način na koji se dezintegriše tokom gorenja
  • Količina i priroda dima koji se ispušta
Kamena vuna može da se koristi kako bi zgrade bile otpornije na vatru.
Analika promenljive dinamike rezidencijalnih požara i njena implikacija po operativna vremena za rad vatrogasaca

Presudna uloga 

Zbog ovih različitih parametara, šeme procena za zapaljive proizvode su složene, a njihove karakteristike performansi požara se često opisuju u odnosu na uslove prilikom testiranja. Procene učinka mogu da se razlikuju i ako se proizvod koristi samostalno ili kao deo složene konstrukcije. Na primer, kada ocena za „uslove krajnje upotrebe“ opisuje kakav je učinak vatrootporne izolacije iza zaštitnog sloja, gornji sloj konstrukcije ima najznačajniji uticaj na rezultat testa, a ne srž složene konstrukcije koja se testira.

Materijali koji ne sagorevaju imaju presudnu ulogu u očuvanju bezbednosti modernih zgrada. Kompanija ROCKWOOL zastupa da sve visoke i zgrade srednje visine, osetljive i zgrade sa velikim brojem ljudi (kao što su bolnice i domovi za negu, škole, hoteli i sportske arene, gde mogu postojati izazovi prilikom izlaska iz prostorija bez obzira na njihovu visinu) bi trebalo da budu obložene i izolovane samo sa materijalima koji ne sagorevaju. 

Više o požaru