Šta se događa tokom požara

1. јануар 1.

Svim požarima su potrebna tri elementa: izvor paljenja, zapaljivi materijali i kiseonik.

Požar će nastaviti da gori sve dok ne bude aktivno ugašen ili do nestanka zapaljivih materijala ili kiseonika.  Ako ne bude na drugi način ugašen ili ne sagori, požar će nastaviti da gori i u određenom trenutku će iznenada i veoma brzo da se proširi sa malog, lokalizovanog požara na požar koji ispunjava celu prostoriju.  Ova transformacija, do koje dolazi u roku od par sekundi, naziva se „razbuktavanje”.

Na to da li će mali požar da se prošiti i dovesti do razbuktavanja utiče kako materijali u blizini reaguju na požar. Danas, naš nameštaj i elektronika sadrže značajne količine plastike i drugih sintetičkih materijala, pa samim tim i značajne količine goriva. To znači da se požar razvija 5-10 puta brže u dnevnoj sobi sa modernim nameštajem u poređenju sa dnevnom sobom sa nameštajem koji se koristio 1950-ih. Ovaj video prikazuje koliko brzo se požar razvija u modernoj dnevnoj sobi u odnosu na sobu u prethodnom razdoblju.

Nakon pojave razbuktavanja, požar počinje da obuhvata sve zapaljive materijale u prostoriji i uskoro će iscrpeti i kiseonik. Toplota je intenzivna i zapaljivi materijali čak i unutar konstrukcije zgrade mogu hraniti požar. Tražeći još više kiseonika, plamenovi će se širiti van prostorije u kojoj je požar započeo kroz sva otvorena vrata i/ili probijanjem prozora u spoljnu sredinu usisavajući svež kiseonik i hraneći se novim zapaljivim materijalima na svom putu kroz zgradu i uz fasadu.  Ako je fasada napravljena od zapaljivih materijala, to dodaje još goriva požaru.  Požar će se zaustaviti samo ako bude aktivno ugašen ili ako mu ponestane zapaljivih materijala koje guta.

Više o požaru