Ograničavanje požara

1. јануар 1.

Visokokvalitetni materijali otporni na vatru mogu predstavljati razliku između požara u zgradi i zgrade u požaru.

Značaj požarnih sektora

Pošto se požari danas šire mnogo brže nego pre 50 godina, od presudne je važnosti po ličnu bezbednost i buduće korišćenje zgrada da kada nastupi požar, on bude zadržan na najmanjem mogućem prostoru, takozvanom „požarnom sektoru“.

Nakon što požar dođe do tačke razbuktavanja, jedini način da je ograničite od zahvatanja mnogo većih površina zgrade sa unutrašnje strane jeste da osigurate da zidovi, plafon, podovi i vrata požarnog sektora mogu da odole izlaganju potpuno razvijenom požaru sa jedne strane bez prenošenja toplote, plamena ili toksičnih gasova na drugu stranu. Koliko dugo moraju biti u mogućnosti da zadrže požar zavisi od veličine, složenosti i funkcije zgrade.

Imajući to u vidu, nakon razbuktavanja, toplota požara je intenzivna i može da probije kroz prozore, čime dolazi do rizika od izlaganja fasade zgrade požaru i na taj način do zaobilaženja požarnog sektora. Međutim, ako se fasadni sistem, uključujući obloge i/ili izolaciju, sastoji od nezapaljivih materijala, plamen može na kraju da dođe do prozora sprata iznad i razbije ih, ali proces će biti mnogo sporiji jer fasada neće doprinositi širenju požara (i rezultujućeg dima).

Sa karakteristikama otpornosti na vatru kojima može da lokalizuje požar, izolacija kamenom vunom može da bude presudan faktor da požar ostane u zgradi, a ne da zgradu zahvati požar.

Merenje relativnog otpora na vatru

Efikasni požarni sektori povezani sa sistemima nezapaljivih fasada doprinose usporavanju širenja požara, dajući stanarima zgrade više vremena da pobegnu i vatrogascima više vremena da ugase plamen. To je od posebne važnosti u visokim i zgradama srednje visine.

Merenje relativnog otpora na požar različitih konstrukcija predstavlja značajan korak u osiguranju zgrada otpornih na vatru.  Što se ovoga tiče, većina standarda za bezbednost od požara širom sveta usvojili su krivu vremena/temperature staru jedan vek koja je dokazan, usklađen način ispitivanja građevinskih materijala i elemenata u scenarijima najgorih dešavanja. Zato što je tako rigorozna, standard krive vremena/temperature pruža visok nivo sigurnosti da će odobreni vatrootporni materijali i proizvodi imati očekivane performanse u raznim incidentima sa požarima. 

ROCKWOOL izolacija predstavlja ključnu komponentu nezapaljivih zgrada. Izolacija kamenom vunom može da odoli temperaturama iznad 1.000º C i stoga je nezapaljiva, tako da može pomoći da požar u zgradi ne postane zgrada u požaru. 

Više o požaru