Svež vazduh unutra

1. јануар 1.

Naše zdravlje i dobrobit zavise od vlažnosti u zatvorenom prostoru koja mora da bude odgovarajuća.

Vlažnost vazduha

Puno vremena provodimo unutra, tako je važno da sredina u našim domovima bude zdrava. Prevelika ili previše niska vlažnost vazduha mogu biti štetni, ali postoje koraci koje možemo preduzeti kako bi ona uvek bila na optimalnom prijatnom nivou.

Ljudi su najzdraviji u zgradama kada je relativna vlažnost vazsuha između 45 i 55 procenata. Ispod toga, postoji rizik od suve kože koja svrbi, iritacije očiju i nosa i poremećaja sna. Uslovi niske vlažnosti vazduha pogoduju i virusima, koji povećavaju rizik od obolenja poput prehlada ili upale pluća. Visok nivo vlažnosti, iznad 55 procenata, povećava rizik od stvaranja buđi, koja može da otpušta spore koje pogoršavaju simptome astme i respiratornih obolenja. Procenjeno je da trenutno 84 miliona Evropljana živi u vlažnim stanovima koji mogu da ugroze njihovo zdravlje.

S obzirom na potencijalne probleme, vredi obratiti posebnu pažnju na vlažnost. Ona se menja tokom godine (niža je zimi, a viša leti), kao i sa brojem osoba ili količinom aktivnosti u prostoriji. Možete je kontrolisati jednostavnim otvaranjem prozora, na primer, što pomaže da se smanje nivoi CO2 i da se očuva svežina vazduha. Vlaga i unutrašnja kondenzacija su znaci prekomerne vlažnosti, a ako su zidovi ili podovi posebno hladni, oni mogu dovesti do stvaranja kondenzacije kada topao i vlažan vazduh dođe u dodir sa njima.

Hermetička zgrada koja je dobro izolovana sa svih strana je neophodna za unutrašnji komfor. ROCKWOOL izolacija pomaže da unutrašnji prostori ostanu na optimalnoj temperaturi i vlažnosti zbog svojih toplotnih karakteristika i mogućnosti da „dišu“. A pošto se ovi kvaliteti ne menjaju tokom vremena, stanar zgrade može na duži rok da ima zdravu sredinu za boravak.

Život u vlažnim stanovima
0

Evropljana živi u vlažnim stanovima

Optimalna vlažnost vazduha u zatvorenom prostoru
0

je optimalna relativna vlažnost vazduha u zatvorenim prostorima

Više o unutrašnjem komforu