Zdrava sredina za rad je produktivnija

1. јануар 1.

Lečenje bolesnih zgrada može povećati profit, kao i blagostanje.

Potreba za zdravim mestima za rad

Otkako je „sindrom bolesne zgrade“ prvi put identifikovan 1980-ih, poslodavci su povećali svoje napore da poboljšaju okruženje na radnom mestu. Ipak, do 90 procenata svog vremena provodimo u zatvorenim prostorima, tako da je važno da prostori u kojima radimo podržavaju našu dobrobit.

Potreba za zdravim mestima za rad je u današnje vreme još važnija, jer prelazimo na ekonomiju zasnovanu na znanju. Sa 92 procenta operativnih troškova kompanije1 direktno povezanim sa troškovima za osoblje, sve što je moguće učiniti za poboljšanje ljudske produktivnosti je od koristi. 

Istraživanje navodi da prednosti ulaganja u zdravu radnu sredinu opravdava svoje troškove. Na primer, 79 procenata vlasnika zgrada2 koji su investirali u strategiju zgrade zgrade primetili su veće zadovoljstvo i angažovanje zaposlenih. Ankete među zaposlenima ukazuju na to da visoko angažovani zaposleni mogu da poboljšaju učinak poslovanja za 30 procenata3

Zdrave zgrade su i dragocenije. Skoro tri četvrtine vlasnika zgrada je prijavilo da je zdravije zgrade bilo lakše iznajmiti i da su bile privlačnije premijum zakupcima. A 62 procenata je videlo pozitivan uticaj na vrednost zgrade4, što znači da održive funkcije mogu potencijalno da utiču na stopu ponovne prodaje5.

Trošak na ljude iznosi
0

od operativnih troškova povezanih sa ljudima

Zadovoljstvo i angažovanje zaposlenih
0

veće zadovoljstvo i angažovanje zaposlenih u zdravijim zgradama

Učinak na poslovanje
0

poboljšanog učinka na poslovanje sa angažovanim zaposlenima

Mi pomažemo izlečenju bolesnih zgrada

Mada nas još uvek čeka dosta posla. Citiramo 60 procenata ispitanika u studiji iz 2016. godine6, pristup dnevnom svetlu se i dalje smatra ključnom funkcijom zdravijeg radnog mesta. A samo 34 procenata zaposlenih je zadovoljno nivoima buke, čak i u novim prostorima za rad7.

ROCKWOOL izolacija pomaže izlečenju bolesnih zgrada i stvara bolja radna okruženja. Naša akustična rešenja za plafone i izolaciju smanjuju nivoe buke kako bi zaposleni mogli da se skoncentrišu, čak i u prostorima sa otvorenim konceptom, dok toplotna izolacija kamene vune pomaže da unutrašnje temperature ostanu na optimalnim nivoima. A sa svojim glatkim, reflektujućim površinama, naši plafonski paneli pomažu i efikasnijem rasipanju svetlosti.

S obzirom na potencijalne koristi, jasna je računica za vlasnike zgrada i poslodavce koji reaguju na zahteve za zdravijim zgradama i primenjivanjem dizajna okrenutog ljudima na radnom mestu.

 

1: Lismanov izveštaj, 100, 000+ Izveštaj o efikasnosti radnog mesta 
2: Dodge Data & Analytics, „Izveštja o pametnom tržištu“, 2016
3: Hay Group, Angažovanje zaposlenih“ 
4: Lismanov izveštaj, 100,000+ Izveštaj o efikasnosti radnog mesta
5: GRESB, „Vrednost strategije integrisane održivosti za kompanije i fondove u oblasti nekretnina“, 2016
6: 
Dodge Data & Analytics, „Izveštaj o pametnom tržištu“, 2016

7: Lisman, „Sledećih 250.000“

 

Više o klimi u zatvorenom