Poput reciklaže, ali bolje

1. јануар 1.

Kako povećanjem vrednosti reciklažom pretvaramo otpad u vrednost.

Preoblikovanje otpada u vrednije proizvode

Poznata nam je ideja reciklaže.. Specialističke kompanije uzimaju otpadni materijal (plastične flaše, na primer), obrađuju ih i vraćaju ih u obliku plastičnih kesa, odeće od flisa ili drugih plastičnih artikala. To je sjajan način reciklaže otpada. Ali postoji još bolji način. „Povećanjem vrednosti reciklažom“ otpad preoblikujemo u vrednije proizvode, stoga smanjujući potrebu za novim materijalima.

Čak je i održivije od reciklaže, povećanje vrednosti reciklažom pretvara tokove otpada (uključujući postojeće deponije) u dugotrajne izvore sirovina za industriju i smanjuje potrebu za novim sirovim materijalima. Ono preoblikuje društveni i ekonomski problem u dragoceni resurs za budućnost.

Najviše reciklirani otpadni materijali poput plastike, metala i papira su zapravo „recikliraju smanjujući im vrednosti“. To znači da zato što reciklaža smanjuje njihovu čistoću, oni se recikliraju na niže razrede, a na kraju završe kao otpad. Proces smanjuje ukupnu količinu otpada, ali većim delom ne zamenjuje nove materijale koji se koriste u prvobitnim proizvodima. Aluminijum je izuzetak: njega je moguće reciklirati i povećavati mu vrednost beskonačan broj puta.

Kamena vuna
0

naše kamene vune napravljena je od otpada kojem je reciklažom povećana vrednost

Kameni materijal
0

Planeta godišnje proizvede 38.000 puta više kamenog materijala nego što se koristi za pravljenje ROCKWOOL kamene vune*

Povećanje vrednosti reciklažom u industrijskim razmerama

Iako su naši proizvodi napravljeni od kamena, jednog od materijala na planeti koga ima najviše, ROCKWOOL Grupacija praktikuje povećanje vrednosti reciklažom u industrijskim razmerama. Razlog tome je što nam tehnologije koje stvaraju naše proizvode omogućavaju i da koristimo otpad iz drugih industrija kao sirovinu. U proseku, naša kamena vuna napravljena je od jedne trećine reciklažnog otpada uvećane vrednosti, uključujući zguru iz metalne industrije i šljaku iz postrojenja za prečišćavanje vode. To znači da umesto da se šalju na deponije, oni nusproizvodi male verdnosti se koriste za proizvodnju izolacije od kamene vune usled čega su zgrade udobije i energetski efikasnije.

Naša tehnika kombinovanja sirovine koja postoji u izobilju sa otpadnim materijalima sa uvećanom vrednošću reciklažom koji imaju nekoliko opcija za reciklažu može imati bolji uticaj na životnu sredinu od proizvoda napravljenih od 100 procenata recikliranog materijala. Razlog tome je da nakon što je otpad recikliran u kamenu vunu, on je zauvek uspešan, tj. moguće ga je reciklirati beskonačan broj puta u novu kamenu vunu istog kvaliteta. A zato su naši proizvodi prirodno pogodni za „cirkularnu ekonomiju“ i za održive zgrade budućnosti.

 

* T. V. Dal, et al. 2011, Međunarodni geološki pregled (izdanje 53 brojevi 7-8, jun-jul 2011,) „Uticaj ljudi na rezerve prirodnog kamena korišćenjem bazalta, anortozita i karbonata kao sirovina u proizvodima za izolaciju“

Povezane priče