Izgradnja rešenja

1. јануар 1.

Kako ekološke zgrade mogu biti deo održivog sveta.

Neiskorišćeni potencijal

Širom sveta, zgrade troše previše resursa i proizvode previše otpada. One koriste 25 procenata svetske vode i 40 procenata njenih resursa, stvarajući jednu trećinu celokupnog otpada i 40 procenata globalnih emisija ugljenika. Posmatrano kroz prizmu ovih statističkih podataka, one su ekološki neodržive.

Ali zgrade poseduju i ogroman neiskorišćeni potencijal da postanu središnji deo rešenja za naše hitne izazove održivosti. Ekološki dizajn može da se bori sa klimatskim promenama poboljšavajući naše zdravlje, dobrobit i produktivnost.

Da bismo to postigli, važno je da prihvatimo sveobuhvatan pristup planiranju, dizajnu i izgradnji koji posmatra svaki aspekt održivosti. Fokusiranje na samo jedan prostup može da ima negativan uticaj na opšte performanse zgrade. Zato standardi koje su razvile ISO (Međunarodna organizacija za standarde) i CEN (Evropski komitet za standardizaciju) sada omogućavaju merenje održivosti tokom celokupnog životnog veka zgrade. Ti standardi se ne zadržavaju na ekološkim performansama u obuhvatanju kako zgrade doprinose zdravlju, bezbednosti i dobrobiti.

Moramo da nastavimo sa napornim radom da stvaramo još bolje proizvode i ostavljamo manji otisak tokom procesa, a to obuhvata i razmišljanje o održivosti naših proizvoda, radnji i istraživanja i razvoja.

Jens Birgerson

ROCKWOOL Grupa
Generalni direktor

Stvaranje ekološkog dizajna

Ključni korak ka ekološkom dizajnu jeste smanjivanje količine energije koja je potrebna zgradi. Obično, 80 procenata njene potrošnje energije je rezultat zagrevanja, hlađenja, tople vode i osvetljenja, dok je preostalih 20 procenata generisano građevinskim materijalima, transportom i rušenjem. Zato, iako je dizajn za nisku potrošnju enrgije presudan, važno je i dizajnirati sveobuhvatnije i razmotriti kako je moguće reciklirati i ponovo iskoristiti zgradu i njene materijale na kraju njihovog radnog veka. Dizajn i materijali takođe utiču na druge važne aspekte održivosti kao što su toplotna udobnost, akustične performanse i bezbednost od požara.

Grejanje i hlađenje
0

energije za grejanje i hlađenje

Materijali, transport i rušenje
0

energije za materijale, transport i rušenje

Zgrade
0

globalnih resursa i emisija potiču od zgrada

Šeme ocena

Za preciznu procenu koliko je dizajn zgrade ekološki, analiza životnog ciklusa (LCA) nudi korisnu i naširoko prihvaćenu metodologiju. LCA sagledava celokupni otisak zgrade, uključujući materijale od kojih je napravljena. Informacije o materijalima se obično daju putem deklaracija o ekološkim proizvodima (EPD).

EPD vam može reći da li je materijal „ekološki“, zato što to zavisi od toga kako je integrisan u dizajn. Ali ubrzava i daje preciznije LCA za zgrade i pomaže građevinskim radnicima da ispune nacionalne standarde i steknu kredite u šemama ocena održivosti. Proizvodi kompanije ROCKWOOL doprinose kreditima za šeme ocena održivih zgrada kao što su LEED®, BREEAM, DGNB (Nemački savez za održive zgrade) i HQE (Haute Qualite Environnementale).

Kada sagledamo celokupni životni ciklus zgrada, moguće je praviti zgrade koje daju pozitivan doprinos održivijem svetu. 

Povezane priče