Cum te poți înscrie în cadrul programului?

    (1)  Înscrierea persoanei fizice în cadrul programului se realizează în aplicaţia informatică, prin introducerea următoarelor informaţii:

  1. a) datele de identificare, conform actului de identitate, inclusiv data expirării acestuia;
  2. b) adresa de e-mail şi număr de telefon mobil valide, dacă acestea există;
  3. c) acordul cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;
  4. d) cuantumul primei de eficiență energetică solicitat, fundamentat pe baza unui CPE și a unui audit energetic, obținute înaintea intervenției, dar nu mai vechi de 6 luni la data înscrierii în aplicația informatică.

    (2) Pentru introducerea informaţiilor prevăzute la alin. (1), aplicaţia informatică va cuprinde câmpuri presetate, care vor putea fi completate prin bifarea acestora.

    (3)  Înscrierea solicitanţilor se realizează după completarea tuturor câmpurilor din aplicaţia informatică, aceasta generând automat un cod unic de înregistrare.

    (4) După primirea mesajului de confirmare conținând codul unic de înregistrare, cuantumul primei de eficiență energetică, completat în aplicația informatică, va fi scăzut din bugetul total alocat programului.

(5) La momentul atingerii pragului de 150% din totalul bugetului alocat programului, aplicația informatică nu va mai permite înscrierea persoanelor fizice.

(6) Autoritatea va publica pe pagina de internet lista solicitanților care s-au înscris în aplicația informatică și care au obligația de a transmite dosarul de finanțare, în termen de 60 zile de la publicare, la sediul AFM.

(7) În cazul nerespectării termenului menționat la alin. (6), se consideră renunțare la finanțare.