Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

 1. a) cheltuielile cu lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii privind:
 • înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, cu tâmplărie termoizolantă;
 • izolarea termică a elementelor de construcție exterioare opace (pereți exteriori, terase, învelitoarea șarpantei și alte elemente similare);
 • izolarea termică a planşeului peste sol și/sau peste ultimul nivel existent al clădirii;
 1. b) cheltuielile cu lucrările de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de încălzire și de preparare și utilizare a apei calde de consum:
 • cazane cu condensare; pompe de căldură, cu excepția aparatelor de tip aer-aer; panouri solare termice;
 • izolarea termică a conductelor de distribuție și a unităților de acumulare;
 • dotarea cu dispozitive de reglare pentru încalzirea și preparea apei calde de consum;
 • înlocuirea, reablitarea componentelor instalației interioare (corpuri de încălzire, conducte, robinete, boilere, schimbătoare de căldură și alte elemente similare din componența instalației de încălzire și preparare a apei calde de consum);
 1. c) cheltuielile pentru achiziționarea și montarea de sisteme de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii (eficiența minimă de recuperare a căldurii 75%);
 2. d) cheltuielile cu lucrările de reabilitare/ modernizare a sistemului de iluminat aferent clădirii pot fi:
 • înlocuirea corpurilor și/sau surselor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri/surse cu tehnologie LED;
 • utilizarea senzorilor de mișcare/prezență, acolo unde acestia se impun pentru economia de energie (poduri, mansarde, debarale) și dispozitive pentru reglarea nivelului de iluminat;
 • senzori crepusculari pentru comanda instalatiilor de iluminat interior;
 • programatoare orare pentru comanda instalatiilor de incalzire si racire;
 1. e) cheltuielile aferente implementării de elemente de tamplarie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioara (obloane, jaluzele etc.)  cu reglare manuala sau cu reglare automată inteligentă;
 2. f) cheltuieli aferente altor intervenții ocazionate de implementarea măsurilor menționate la lit. a-e:
 • repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;
 • creșterea etanșeității la aer a anvelopei clădirii, atât la montarea tâmplăriei termoizolante, cât și prin aplicarea de tehnologii adecvate de reducere a permeabilității la aer a elementelor de anvelopă opace și asigurarea continuității stratului etanș la nivelul îmbinărilor sau străpungerilor în anvelopa clădirii;
 • repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
 • demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
 • refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;

repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii;

 1. g) manopera și profitul, inclusiv TVA aferentă:
 2. h) cheltuielile pentru elaborarea certificatului de performanță energetică și efectuarea auditului energetic înainte de intervenție, elaborarea certificatului de performanță energetică și elaborarea raportului de implementare după intervenție, care, însumate, nu vor depăși 1.500 lei.

(2) Cheltuielile indirecte şi TVA aferentă acestora, cheltuielile pentru activitățile realizate în regie proprie, precum și toate cheltuielile care nu se regăsesc la alin. (1), nu sunt eligibile.

 (3) Sunt considerate cheltuieli eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanțare, cu excepția cheltuielilor cu obținerea certificatului de performanță energetică și cu auditul energetic, efectuate înainte de intervenție.