Wymagania przeciwpożarowe dla instalacji fotowoltaicznych

Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wraz z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu dziękuje Państwu za udział w konferencji technicznej nt. „Wymagania przeciwpożarowe dla instalacji fotowoltaicznych”

Zakres tematyczny konferencji ściśle wiązał się ze zmianami prawnymi, które weszły w życie 19 września 2020 r. Nowe brzmienie ustawy Prawo Budowlane (ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2020 poz. 471) obejmuje również zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego urządzeń fotowoltaicznych. Podczas spotkania omówiono:

  • zagrożenia pożarowe związane z użytkowaniem instalacji fotowoltaicznych (w tym falowników) oraz zabezpieczenia w nich stosowane,
  • wymagania prawne w zakresie uzgadniania projektów urządzeń fotowoltaicznych pod kątem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz zgłaszania do organów Państwowej Straży Pożarnej zakończenia budowy takich urządzeń,
  • wpływ urządzeń fotowoltaicznych na wymagania techniczne dla budynku,
  • wybrane zagadnienia związane z oceną wiarygodności atestów dla komponentów instalacji fotowoltaicznych w kontekście bezpieczeństwa pożarowego
  • oraz bezpieczeństwa użytkowania oraz dobre praktyki instalatorskie związane z bezpieczeństwem pożarowym urządzeń fotowoltaicznych.

Konferencja była adresowana do projektantów, instalatorów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, funkcjonariuszy PSP, a także inwestorów.

Patronat nad konferencją objęło Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe

Wypełnij formularz, aby otrzymać materiały szkoleniowe z wydarzenia. 

Pobierz prezentację z wydarzenia

Wypełnij formularz, aby pobrać prezentację

Pobierz

Bezpieczeństwo pożarowe

Pojęcie związane z zapobieganiem i zwalczaniem pożarów, które polega na podjęciu działań mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed nagłym zajściem pożarowym. Bezpieczeństwo pożarowe ma na celu eliminację zagrożeń takimi środkami jak: normy prawne, techniczne środki zabezpieczenia ppoż. i prewencja.