Samodzielność energetyczna gmin

Zielona ład, krajowe plany odbudowy, strategia fali renowacji – to główne hasła pojawiające się ostatnio coraz częściej w mediach, gdy rozmowy trwają o rozbudzeniu gospodarki i przeciwdziałaniu skutkom pandemii, czy też w zakresie poprawy stanu środowiska i celów klimatycznych dla krajów członkowskich Unii Europejskiej. A co to oznacza dla gmin i jakie są cele tych działań i założenia?


Gminy, które będą chciały skorzystać ze wsparcia unijnego w najbliższych latach w zakresie efektywności energetycznej, muszą realizować plany modernizacyjne budynków na swoim terenie.

Głównym narzędziem do realizacji polityki efektowości energetycznej i strategii fali renowacji jest powszechna termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz zapewnienie efektywnego i ekologicznego dostępu do ciepła, co będzie mieć także wpływ na redukcję problemu ubóstwa energetycznego o 30% tj. do poziomu maksymalnie 6% gospodarstw domowych w 2030 r.

Fala renowacji - najważniejsze informacje

Materiały szkoleniowe

W prezentacji znajdziesz między innymi:

  • korzyści płynące z kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w gminach.
  • podstawowe projekty dot. wsparcia ze strony Krajowego Planu Odbudowy, takie jak przygotowanie aktualnych planów efektywności energetycznej gmin, czy zatrudnienia doradców energetycznych.
  • rola termomodernizacji w spełnieniu celów „Zielonego Ładu”.

Pobierz prezentację

Wypełnij formularz, aby pobrać prezentację

Pobierz

6 Paliwo?

Czyli oszczędności energii uzyskane dzięki zastosowaniu lepszej izolacji cieplnej budynków jest tanim, czystym oraz praktycznie niewyczerpalnym źródłem energii.