Rekomendacje dla instalatorów fotowoltaicznych odnośnie zmieniającego się prawa budowlanego w odnawialnych źródłach energii

19 września 2020 r. weszło w życie nowe brzmienie art. 29 ustawy Prawo Budowlane (ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2020 poz. 471). Zgodnie z nim do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej.

W związku z tą zmianą ROCKWOOL Polska przy współpracy z firmą SolarEdge zorganizował w dniu 23. września 2020 r. szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pożarowego instalacji fotowoltaicznych. Prezentacje zostały przygotowane przez ekspertów z różnych dziedzin, którzy kompleksowo przedstawili rozwiązania, aktualny stan prawny i wymagania techniczne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe

Wypełnij formularz, aby otrzymać materiały szkoleniowe z webinarium. UWAGA! W przypadku rejestracji przed terminem wydarzenia, wiadomość email będzie wysłana dopiero po zakończeniu wydarzenia.

Pobierz prezentację z wydarzenia

Wypełnij formularz, aby pobrać prezentację

Pobierz

Bezpieczeństwo pożarowe

Pojęcie związane z zapobieganiem i zwalczaniem pożarów, które polega na podjęciu działań mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed nagłym zajściem pożarowym. Bezpieczeństwo pożarowe ma na celu eliminację zagrożeń środkami jak: normy prawne, techniczne środki zabezpieczenia ppoż. i prewencja.