Rekomendacje dla architektów i projektantów odnośnie zmieniającego się prawa budowlanego w odnawialnych źródłach energii

19 września 2020 r. weszło w życie nowe brzmienie art. 29 ustawy Prawo Budowlane (ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2020 poz. 471). Zgodnie z nim do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej.

W związku z tą zmianą ROCKWOOL Polska przy współpracy z firmą SolarEdge zorganizował w dniu 4. listopada 2020 r. szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pożarowego instalacji fotowoltaicznych. Prezentacje zostały przygotowane przez ekspertów z różnych dziedzin, którzy kompleksowo przedstawili rozwiązania, aktualny stan prawny i wymagania techniczne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe

Wypełnij formularz, aby otrzymać materiały szkoleniowe z webinarium. UWAGA! W przypadku rejestracji przed terminem wydarzenia, wiadomość email będzie wysłana dopiero po zakończeniu wydarzenia.

Pobierz prezentację z wydarzenia

Wypełnij formularz, aby pobrać prezentację

Pobierz