Ocieplanie ścian zewnętrznych należy przeprowadzać tylko przy dodatniej temperaturze. Najlepiej, gdy temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i materiału wbudowanego wynosi między +5°C a +25°C. Robót nie powinno się wykonywać przy bardzo silnym wietrze lub nasłonecznieniu.

  • Przed wykonaniem ocieplenia powierzchnię ściany otynkowanej lub bez tynku oczyszczamy mechanicznie, za pomocą szczotek lub wody pod dużym ciśnieniem. Natomiast stare, silnie chłonące podłoża po oczyszczeniu pokrywamy dodatkowo odpowiednim środkiem gruntującym.
  • Elementy elewacji (rolety zewnętrzne, parapety) montujemy przed rozpoczęciem robót ociepleniowych. Trzeba zadbać o zachowanie odpowiedniej odległości zakończeń obróbki blacharskiej od powierzchni elewacji, by umożliwić odprowadzanie wód opadowych.
  • Przed przystąpieniem do przyklejania płyt FRONTROCK PLUS lub FRONTROCK SUPER, na wysokości ok. 40 cm od poziomu terenu, montujemy listwę cokołową z kapinosem.
  • Płyty fasadowe z wełny skalnej przyklejamy mijankowo metodą „punktowo-obwodową”.
  1. Warstwa wykończeniowa ściany zewnętrznej
  2. Płyty fasadowe FRONTROCK PLUS lub FRONTROCK SUPER, grubość 20 cm
  3. Bloczki z betonu komórkowego, grubość 24 cm
  4. Tynk
external walls, schema

Produkty

wykorzystane do izolacji ocieplenia dwuwarstwowej ściany zewnętrznej

Item number

grubość [mm]

długość [mm]

Znajdź Dystrybutora

Kogo szukasz

Showing
Offices & Factories near you