REDAir Flex
Reference case, Denmark, Copenhagen, REDAir FLEX, REDAit LINK, children city, facade

Fakta:

 
Byggperiode:Juli 2015 - August 2017
Størrelse:4200 m² 
Omfang:Barnehage, fritidshjem, ungdomsklubb, grøntområder, torg, brannstasjon, rådhus, bakeri, restauranter, stadion og fabrikk
Projektkostnad:Ca. 120 miljoner DKK
Kund:København kommune
Arkitekt:Nord Architects i samarbejde med COBE, PK3, Grontmij