REDAir Flex
Reference case, Denmark, Copenhagen, REDAir FLEX, REDAit LINK, children city, facade

Fakta:

 
Byggperiode: Juli 2015 - August 2017
Størrelse: 4200 m² 
Omfang: Barnehage, fritidshjem, ungdomsklubb, grøntområder, torg, brannstasjon, rådhus, bakeri, restauranter, stadion og fabrikk
Projektkostnad: Ca. 120 miljoner DKK
Kund: København kommune
Arkitekt: Nord Architects i samarbejde med COBE, PK3, Grontmij