ROCKWOOL sin nye teknologi er et viktig steg i retning av sirkulærøkonomi. Fabrikken i Moss er et eksempel på hvordan industrien kan redusere fotavtrykket fra produksjonen sin ved gjenbruk av materiale og økt grad av resirkulering.

Hans Joachim Motzfeldt

talsperson for prosjektet hos ROCKWOOL
Utviklingen mot sirkulærøkonomi begynner med en erkjennelse av verdien resirkulering og gjenbruk av gammelt materiale gir.

Hans Joachim Motzfeldt

Talsperson for prosjektet hos ROCKWOOL
ROCKWOOL sitt mål er å forsyne verden med mer energieffektiv isolasjon. Forbedret energieffektivitet i bygg er et steg nærmere en bærekraftig og sirkulær verden.

Hans Joachim Motzfeldt

Talsperson for prosjektet hos ROCKWOOL
Employees Norway, Hans Joachim Motzfeldt

Hans Joachim Motzfeldt

Prosjektets talsperson,
AS ROCKWOOL