Moss Factory, Norway, Greener production

En energiintensiv industri har vært en viktig forutsetning for utviklingen av det norske velferdssamfunnet. Industrien vil være sentral i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Da er det helt nødvendig at industrien er ambisiøse i å utvikle og ta i bruk null- og lavutslippsteknologi, som samtidig legger til rette for økt verdiskaping i fremtiden. ROCKWOOL sitt prosjekt er et eksempel på dette.

Nils Kristian Nakstad

Enova
Administrerende direktør
Lavutslippssamfunnet krever at vi endrer våre produksjonsprosesser i industrien, samtidig som vi reduserer vårt samlede energibruk. Dette prosjektet er et godt eksempel på begge deler; isolasjonsmateriale som hindrer energitap i hus og bygninger, blir produsert med en femtedel av CO2-utslippene. Slike prosjekter vil jeg gjerne se mer av.

Ola Elvestuen

Klima- og miljøminister
Employees Norway, Hans Joachim Motzfeldt

Hans Joachim Motzfeldt

Prosjektets talsperson,
AS ROCKWOOL