Bærekraft har alltid vært en integrert del av ROCKWOOLs drift. Vi jobber hele tiden med å redusere alle former for utslipp og avfall fra produksjonen. Overgangen fra ovn som drives av koks til elektrisitet er et viktig steg mot å oppfylle dette målet.

Erik Ølstad

Fabrikksjef
Fabrikken ligger midt i Moss by med privatboliger rett ved. I nærheten er også jernbanen og den travle havnen. Det er viktig for en by å ha industri og selskaper, men det er ikke til å unngå at det følger en del støy med aktiviteten.

Erik Ølstad

Fabrikksjef
De ansatte er fornøyde med at ROCKWOOL er dedikert til å oppfylle FNs bærekraftsmål og setter pris på støtten fra Gruppen og Enova. Vi sørger for at alle ansatte til enhver tid har oppdatert kompetanse ved å tilby løpende utdannelse, og det vil de også få nå i forbindelse med den nye teknologien. Det vil gi dem verdifull kompetanse for fremtiden.

Erik Ølstad

FABRIKKSJEF
Employees Norway, Hans Joachim Motzfeldt

Hans Joachim Motzfeldt

Prosjektets talsperson,
AS ROCKWOOL