Vi er veldig stolte over å få innvilget investeringsstøtte fra Enova. Det er en bekreftelse på at overgangen til elektrisitet ved fabrikken i Moss er et viktig steg mot lavutslippssamfunnet. Vi er veldig klare for å begynne med utviklingen av en grønnere og bedre produksjon.

Hans Joachim Motzfeldt

prosjektets talsperson ved ROCKWOOL
Employees Norway, Hans Joachim Motzfeldt

Hans Joachim Motzfeldt

Prosjektets talsperson,
AS ROCKWOOL