Reduksjon i CO2-utslipp
0

Avfallsreduksjon
0

Mer resirkulert steinull i året
0

Nyheter

Spørsmål og svar

Hvorfor elektrifiserer ROCKWOOL fabrikken i Moss?
Vil elektrifiseringen av fabrikken føre til mindre støy for lokalsamfunnet?
Hvordan reduserer den nye teknologien avfall fra produksjonen og muliggjør resirkulering av gammel steinull?