Reduksjon i CO2-utslipp
0

Avfallsreduksjon
0

Mer resirkulert steinull i året
0

Nyheter

Spørsmål og svar

Hvorfor elektrifiserer ROCKWOOL fabrikken i Moss?
Vil elektrifiseringen av fabrikken føre til mindre støy for lokalsamfunnet?
Hvor lang tid vil omleggingen ta?
Hvordan påvirkes naboer av dette?
Hva skjer med ansatte som jobber på fabrikken?
Hvordan reduserer den nye teknologien avfall fra produksjonen og muliggjør resirkulering av gammel steinull?
Hva er dagens nivå på CO2-utslipp fra fabrikken i Moss og hvordan vil omleggingen av produksjonen påvirke dette?
;
Employees Norway, Hans Joachim Motzfeldt

Hans Joachim Motzfeldt

Prosjektets talsperson,
AS ROCKWOOL