Energieffektive bygninger

En forutsetning for å oppnå en energieffektiv bygning er en solid og godt isolert bygningskropp. Det finnes forskjellige begreper og definisjoner som anvendes på ulike typer energieffektive bygninger. Ved å øke isolasjonstykkelsene vil man i de aller fleste tilfeller oppnå en forbedret energiøkonomi for bygget.

Reference case, Norway, Trondheim, Moholt 50/50, climate action, massive wood, REDAir FLEX, apartments

Les mer om energieffektivitet

Moholt 50/50, et av europas største byggeprosjekter i massivtre