Energieffektive bygninger

1 January 1

En forutsetning for å oppnå en energieffektiv bygning er en solid og godt isolert bygningskropp. Det finnes forskjellige begreper og definisjoner som anvendes på ulike typer energieffektive bygninger. Ved å øke isolasjonstykkelsene vil man i de aller fleste tilfeller oppnå en forbedret energiøkonomi for bygget.