Brannsikker takterrasse skal gi pasienter et grønt pusterom og kortere innleggelse

Byggingen av «Nyt Hospital Herlev» er i full gang. Her får ett av de to sykehusbyggene en takterrasse med utsikt over grønne områder, noe som vil kunne bidra til en kortere innleggelsestid. Byggets størrelse og funksjon stiller imidlertid høye krav til brannsikkerheten. Derfor var ikke arkitekten i tvil om at takterrassen skulle bygges med en ny steinullsløsning fra ROCKWOOL, som optimerer brandsikkerheten både under utførelse og i bruk.

Reference case, Denmark, Nyt Hospital Herlev, Herlev, roof terrace,  fire safety, fire resilience, fire protection, hospital, TOPROCK Terrace System