Afkoppelen regenwater

De verandering van het klimaat zorgt ervoor dat je als gemeentelijke instelling dient na te denken over klimaatadaptatie. Eén manier om klimaatadaptatie toe te passen is het afkoppelen van regenwater. Zo worden wateroverlast en extreme droogte voorkomen. Gemeentelijke eisen voor bouwplannen verplichten daarom tegenwoordig ook dat regenwater afgekoppeld wordt van het centrale riool. We vertellen je hier meer over.

Wat is het afkoppelen van regenwater?

Het afkoppelen van regenwater wordt steeds vaker als eis gesteld voor bouwplannen. Hemelwater afkoppelen of regenwater afkoppelen is een manier om het rioolstelsel te ontlasten. De regenpijpen bij gebouwen worden dus afgekoppeld van het centrale riool waardoor het water kan wegzakken in de grond en daar het grondwater kan aanvullen.

Waarom regenwater afkoppelen? 

Het afkoppelen van regenwater wordt ingezet om het rioolsysteem van gemeenten te ontlasten. Vanwege het veranderende klimaat kan het namelijk zo zijn dat er veel regenwater opgevangen moet worden. Hierdoor kan het regenwater van gebouwen niet ook nog worden afgevoerd via het rioolsysteem. Dit zorgt namelijk bij hevige regen vaak voor overbelasting.

Veranderend klimaat

Klimaatverandering zorgt ervoor dat ook Nederlandse steden voor grote uitdagingen komen te staan. Zo krijgen we vaker te maken met:

  • Extreem droge en hete periodes
  • Extreme regenbuien en natte periodes
  • Hittestress in stedelijke gebieden

Dit kan voor grote problemen zorgen. Zowel op de korte termijn als in de toekomst.

Wet en regelgeving

Gemeente en overheid nemen maatregelen om de gevolgen van het veranderende klimaat te beperken en grote overlast te voorkomen. Zo wordt voor nieuwe bouwprojecten het afkoppelen van regenwater als eis gesteld. Regenwater infiltratie is hierdoor een van de onderwerpen waarover nagedacht moet worden.

Wanneer regenwater afkoppelen

Het afkoppelen van regenwater gebeurt zowel bij bestaande gebouwen als bij nieuwbouwprojecten. Wet- en regelgeving zorgen ervoor dat hemelwater afkoppelen als belangrijk punt op de agenda staat, maar ook de eigen zorgen om het klimaat en de verandering daarvan dragen daaraan bij. Het afkoppelen van regenwater kan op verschillende manieren gerealiseerd worden.

Hoe koppel je hemelwater af?

Regenwater afkoppelen is één van de  oplossingen voor wateroverlast. Dit kan op verschillende manieren gerealiseerd worden:

  • Het plaatsen van een regenton. Voor grote of gemeentelijke bouwprojecten is deze optie echter niet voldoende.
  • Deze beschikken over voldoende capaciteit maar zijn gemaakt van plastic.
  • Het duurzame infiltratiesysteem dat gemaakt is van volledig circulaire steenwol.

Afkoppelen van regenwater met Rockflow

Rockflow maakt het mogelijk om op een volledig duurzame en verantwoorde manier overtollig regenwater op te vangen. Het afkoppelen van regenwater van het rioolsysteem is op deze manier dus makkelijk te realiseren en verantwoord uit te voeren. De hoge buffercapaciteit zorgt ervoor dat het systeem voldoende water kan opnemen en vasthouden gedurende natte periodes en dit geleidelijk kan infiltreren in de grond tijdens droge periodes. Daarnaast zorgen de hoge draagkracht en flexibiliteit van het systeem ervoor dat dit een geschikte optie is voor stedelijke gebieden en bouwprojecten. Wil je meer lezen over hoe Rockflow werkt? Dat kan hier.

Nuttige Rockflow links:

Vragen? Neem contact met ons op: