Klimaatadaptief

De verandering van het klimaat, de opwarming van de aarde en de opgestelde KNMI-klimaatscenario’s  maken ons duidelijk dat we bepaalde maatregelen moeten nemen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Klimaatadaptief te werk gaan dus. We vertellen je er meer over.

Wat is klimaatadaptief?

De betekenis van klimaatadaptatie is dat we effectief en op tijd handelen en aanpassingen doen aan ons huidige of verwachte klimaat. Dit doen we zodat schade en problemen door klimaatverandering in de toekomst voorkomen of beperkt wordt. Om klimaatadaptief te werk te gaan draagt Nederland zorg voor klimaatadaptief bouwen en worden er klimaatadaptieve maatregelen opgesteld.

Omgaan, inrichten en klaarmaken voor het veranderende klimaat

Het klimaat is continu in verandering. Over de afgelopen jaren heeft het klimaat in Nederland flinke extremen laten zien. Van extreme hitte en droogte, tot ontzettend natte periodes met zelfs overstromingen. Om die reden zijn klimaatadaptieve maatregelen onontkoombaar.

Klimaatadaptieve maatregelen

Het Kennisportaal Klimaatadaptatie spreekt van drie verschillende categorieën als het aankomt op klimaatadaptieve maatregelen :

  • Maatregelen in de buitenruimte (bijvoorbeeld het afkoppelen van regenwater, het planten van bomen of het plaatsen van fonteinen)
  • Maatregelen aan het gebouw (bijvoorbeeld een airconditioner, groene gevels of zonwering)
  • Maatregelen in gedrag (bijvoorbeeld eten en drinken, het sluiten van gordijnen of slim ventileren)

Waar sommige maatregelen dus op microniveau toe te passen zijn, zijn andere maatregelen alleen op een grotere schaal uit te voeren. Klimaatadaptief te werk gaan kan dus op vele verschillende fronten.

Convenant klimaatadaptief bouwen

In het convenant klimaatadaptief bouwen hebben onder meer bouwbedrijven, gemeenten, waterschappen, financiers, de provincie, maatschappelijke organisaties en projectontwikkelaars vastgelegd dat nieuwbouwprojecten zoveel mogelijk klimaatadaptief gebouwd worden. Dit klimaatadaptief bouwen moet vervolgens leiden tot bijvoorbeeld minder hittestress of wateroverlast. Dankzij slimme aanpassingen zorgen gemeenten en bouwinstellingen er op deze manier voor dat de opwarming van de aarde en de huidige verandering van het klimaat zoveel mogelijk beperkt wordt.

Rockflow als klimaatadaptieve maatregel

Het opvangen en infiltreren van regenwater is een van de manieren om te voldoen aan de klimaatadaptieve maatregelen. De oplossing van Rockflow, gemaakt van volledig circulair steenwol, is naast klimaatadaptief ook nog ontzettend duurzaam en goed voor het milieu. Een toepassing van het Rockflow systeem kan bijvoorbeeld in combinatie met het afkoppelen van regenwater  een groot verschil maken voor bouwprojecten in stedelijke gebieden. Benieuwd hoe Rockflow werkt? Hier lees je meer.

Nuttige Rockflow links:

Vragen? Neem contact met ons op: