Toepassing van het Rockflow waterbeheersysteem op klei of veen

Infiltratie van regenwater is bij bodemsoorten zoals klei of veen is een uitdaging. Rockflow biedt een toekomstbestendige oplossing om ook in steden met klei- of veengrond een effectieve opvang en infiltratie te realiseren, dankzij het grote infiltratieoppervlak van steenwol en de mogelijkheid tot vertraagde afvoer na opvang van neerslag. Lees op deze pagina meer over onze oplossingen voor de afwatering en het bufferen van regenwater.

Lage k-waarde klei en veen

Een goede infiltratie van regenwater in de bodem is alleen mogelijk als de bodem dit toelaat. De grond moet tenslotte voldoende water doorlaten om het regenwater snel genoeg weg te laten zakken in de bodem. Dit is dan ook precies het probleem met bodemsoorten zoals klei en veen die een lage k-waarde onder de 0,5 m per dag hebben. Hierbij is de waterdoorlatendheid dusdanig beperkt dat dit zowel bij het vallen van grote hoeveelheden regen als bij droogte voor problemen zorgt. Beiden zijn zaken waar we door het veranderende klimaat vaker mee te maken krijgen.

Wateroverlast bij regen en schade door droogte bij klei- en veengrond

Die lage k-waarde betekent in de praktijk dat grote hoeveelheden regenwater slecht worden opgenomen door de bodem. Hierdoor ontstaat bij hevige regen snel bovengronds wateroverlast zoals overstromingen.

Anderzijds zien we steeds vaker lange periodes van droogte door stijgende temperaturen. Dit zorgt voor uitdroging van de klei of veenondergrond en zogenaamde inklinking. Hierbij kan de bodem verzakken, met schade aan de straten, rioleringen en gebouwen in de omgeving tot gevolg.

Toekomstbestendige oplossing voor efficiënte waterinfiltratie

Een efficiënte opslag en gedoseerd infiltreren van regenwater is dus belangrijk voor toekomstbestendig waterbeheer in stedelijke gebieden met klei- of veengrond. Het Rockflow infiltratiesysteem speelt hierop in met een duurzame manier voor het opvangen, vasthouden en infiltreren van regenwater.

De steenwolelementen van Rockflow beschikken over een buffercapaciteit tot wel 95%. Hierdoor neemt het systeem snel en met relatief weinig ruimtegebruik veel water op. Het Rockflow systeem infiltreert dit water daarna weer langzaam in de bodem, waarmee het actief bijdraagt aan het verminderen van bovengrondse overlast.

Regenwaterinfiltratie in klei en veengebieden

De oplossing van Rockflow is goed toepasbaar op klei- of veengrond. Steenwol heeft een groot infiltratieoppervlak (bodem en zijwanden) wat niet dichtslibt. De steenwol houdt namelijk vaste deeltjes die groter dan 45μm zijn in de waterkanalen tegen. Het infiltratieoppervlak neemt daardoor ook tijdens de lange levensduur van een Rockflow systeem niet af. De waterkanalen zelf kunnen trouwens makkelijk geïnspecteerd en wanneer nodig gereinigd worden. Dankzij de blijvend goede infiltratieeigenschappen is regenwaterinfiltratie met Rockflow ook op slecht doorlatende bodemsoorten als klei en veen vaak een optie. Alternatief kan het gebufferde regenwater ook vertraagd via een waterleiding afgevoerd worden. De infiltratie of vertraagde afvoer van regenwater voorkomt op deze manier wateroverlast en eventueel overstromingen in gebieden met grondsoorten waarvan de doorlatendheid erg laag is.

Rockflow - thumbnail image - absorption and infiltration

Uiteraard is elk stedelijk gebied anders en is de ene klei- of veenbodem de andere niet. Daarom bepaal je altijd samen onze specialisten welk systeem de beste oplossing biedt. Elk Rockflow waterinfiltratiesysteem is dan ook een maatwerkklus. Zo weet je zeker dat je kiest voor een duurzame infiltratiebuffer die inspeelt op de omgevingsfactoren van vandaag én morgen.

Benieuwd hoe we dit in de praktijk brengen? Bekijk dan hier onze case study voor Amsterdam Noord:

Benieuwd hoe we samen het watermanagement verbeteren en het straatbeeld toekomstbestendig en duurzaam maken? Neem dan vrijblijvend contact op met ons bouwteam. Zij denken graag mee op weg naar de beste oplossing voor jouw vraagstuk. Wil je meer lezen over de technische eigenschappen van Rockflow? Download dan onze whitepaper.

Download de whitepaper

Vragen? Neem contact met ons op: