KNMI-klimaatscenario

Het klimaat in Nederland is de afgelopen jaren flink veranderd. Klimaatverandering is steeds vaker het onderwerp van gesprek. De opwarming van de aarde zorgt ervoor dat we maatregelen moeten nemen. Doen we dit niet? Dan komen we voor mogelijk nog grotere problemen te staan. Om inzichtelijk te maken wat de gevolgen van klimaatverandering zijn worden er KNMI-klimaatscenario’s gemaakt: een schets van de toekomst. We vertellen je hier meer over.

Wat zijn KNMI-klimaatscenario’s?

KNMI-klimaatscenario’s geven een weergave van een mogelijk toekomstbeeld voor Nederland. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van klimaatverandering over de jaren en de opwarming van de aarde. Ook geven de KNMI-klimaatscenario’s  ons een duidelijk beeld hoe we, door middel van verschillende maatregelen, ervoor kunnen zorgen dat het klimaat niet verslechtert.

Het klimaat in Nederland

Het klimaat is de afgelopen jaren enorm veranderd - ook in Nederland. De opwarming van de aarde zorgt ervoor dat Nederland voor verschillende uitdagingen komt te staan:

  • Hevige regenbuien. Hierdoor is er te veel water waardoor lokale overstromingen kunnen ontstaan
  • Er zijn te lange droogteperiodes tussen regenbuien waardoor groen verwerkt
  • Hittestress. In stedelijke gebieden is vaak te weinig schaduw en beschutting aanwezig.

Het klimaatscenario van Nederland

Er zijn verschillende KNMI-klimaatscenario’s voor Nederland opgesteld. De nieuwste inzichten rond klimaatverandering in Nederland worden vermeld in dit overzicht. De klimaatscenario’s voor Nederland laten verschillende risico’s zien:

  • De zeespiegel stijgt. Dit zorgt ervoor dat over de jaren grote problemen kunnen ontstaan voor Nederland.
  • Extreme buien in de zomer. Buien gedurende de zomer worden heftiger en er valt vaker meer regen.
  • Droogte en hitte. De droogte en hitte periodes in Nederland houden langer aan en zijn vaak extremer.
  • Rivieren veranderen. Hierdoor staat er vaker laagwater in de zomer of juist hoogwater in de winter.
  • Opwarmende steden. De opwarming van de aarde zorgt ervoor dat steden steeds warmer worden.

Klimaatverandering en klimaatadaptatie

KNMI-klimaatscenario’s vormen de basis voor een goed onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering. Klimaatadaptatie zijn middelen die ingezet worden om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Een voorbeeld van een klimaatadaptatiemaatregel is een oplossing voor slim waterbeheer, om zo overstromingen te voorkomen. Rockflow is een voorbeeld van duurzame stedelijke klimaatadaptatie.

Meer over klimaatadaptatie

Rockflow voor klimaatadaptatie

Rockflow zet zich in en bouwt aan klimaatadaptieve steden. Door middel van volledig duurzame producten zorgen we ervoor dat KNMI-klimaatscenario’s positief worden beïnvloed voor de toekomst.  Met de oplossingen van Rockflow, gemaakt van volledig circulair steenwol, kunnen steden op een duurzame en verantwoorde manier maatregelen nemen voor het opvangen, vasthouden en infiltreren van regenwater.

Rockflow bij hevige regenval

KNMI-klimaatscenario’s voorspellen dat we in de toekomst vaker met extreme regenbuien te maken krijgen. Klimaatverandering zorgt er dus voor dat we een manier moeten vinden om dit regenwater te verwerken. Het steenwol systeem van Rockflow vangt het regenwater op waar het valt. Dit vermindert de druk op het riool gedurende hevige buien.

Rockflow bij droogte

Daarnaast voorspellen KNMI-klimaatscenario’s ook veel droge periodes, voornamelijk in stedelijke gebieden. Het systeem van Rockflow zorgt er dan voor dat het opgevangen regenwater geleidelijk weer wordt afgegeven aan en geïnfiltreerd wordt in de grond. Zo wordt voorkomen dat de grondwaterstand onnodig daalt.

Nuttige Rockflow links:

Vragen? Neem contact met ons op: