Het klimaat verandert

De temperatuur op aarde stijgt. Dit komt door de toename van broeikasgassen in de lucht. Landen nemen steeds meer maatregelen om deze broeikasgassen terug te dringen. Voorbeelden hiervan zijn het terugdringen van stikstof, duurzaam bouwen en het duurzaam opwekken van energie.

Klimaatverandering heeft een effect op de leefbaarheid van een stad. Klimaatverandering in een stedelijke omgeving is duidelijk te merken door:

  1. Te veel water: hevige regenbuien leiden tot lokale overstromingen;
  2. Te weinig water: lange droogteperiodes tussen regenbuien resulteren in verwelkt groen in steden;
  3. Hittestress: Gebrek aan groen en schaduw in steden leidt tot hitte-eilanden.

Ga jij in jouw gemeente aan de slag met klimaatadaptieve oplossingen?

Laat ons je dan helpen! Wij bieden je kosteloos een overzichtelijke infographic met inzicht in:

  • Klimaatsituaties in de stedelijke omgeving
  • Wet- en regelgeving op landelijk en lokaal niveau
  • Duurzame stedelijke afvoeroplossingen
Infographic stedelijke klimaatadaptatie - Rockflow

Meer informatie over stedelijke klimaatadaptatie:

Nuttige Rockflow links:

Vragen? Neem contact met ons op: