De intensiteit van neerslag neemt door klimaatverandering steeds meer toe. Hierdoor wordt het in Nederland steeds lastiger om grote hoeveelheden water snel en effectief op te vangen, om zo waterhinder, wateroverlast en uiteindelijk overstromingen te voorkomen. Op deze pagina lees je alles over regenwaterinfiltratie voor gebieden met een hoge grondwaterstand.

Regenwater infiltreren ondanks hoog grondwater

In gebieden waar water niet alleen van boven (regenwater) een uitdaging vormt, maar ook van onderen (hoog grondwater), kan het een uitdaging zijn om overlast door overvloedig regenwater te voorkomen. Want waar moet al dit water heen? Regenwater wordt van oudsher via het riool afgevoerd, maar de kans dat het riool overbelast wordt tijdens een zware en hevige bui wordt steeds groter. Dit komt niet alleen door klimaatverandering, maar ook door de toename van de hoeveelheid bebouwing. Hierdoor stroomt er meer water rechtstreeks het riool in. Er zijn lokale bergingseisen opgesteld voor hemelwater om het riool te ontlasten. Dit zijn bergingseisen waar streng aan voldaan moet worden. Rockflow biedt uitkomst.

Uitdaging bij een hoge grondwaterstand

In gebieden met hoog grondwater, zit het grondwater vaak op minder dan 1 meter diepte. Veel gemeenten, overheden en projectontwikkelaars kampen met het probleem dat door de hoge grondwaterstand ondergrondse infiltratie oplossingen niet toepasbaar zijn, omdat deze te diep moeten worden ingebouwd onder het maaiveld. Rockflow biedt een oplossing om effectieve opvang en infiltratie te realiseren dankzij de minimale inbouwdiepte van slechts 40 centimeter.

20220421 RW-LF PHO 724

Ondanks de lage minimale inbouwdiepte is Rockflow bestand tegen (zware) verkeersbelasting. De hoge draagkracht van de steenwolvezels maakt dit mogelijk. En door de opslagcapaciteit van 95% heeft Rockflow relatief weinig ruimte nodig om ondergronds veel regenwater te bergen. Perfect wanneer de beschikbare ondergrondse ruimte door een hoge grondwaterstand heel beperkt is. Mocht het grondwater in de winter stijgen en een deel van het Rockflow systeem daardoor tijdelijk onder water komen te staan, is dit trouwens geen probleem.

20220421 RW-LF PHO 721

De volledig circulaire oplossing van Rockflow

De elementen van Rockflow zijn gemaakt zijn van volledig circulaire steenwol. Deze kunnen effectief worden geplaatst in stedelijke gebieden met een hoge grondwaterstand én dragen bij aan een circulaire en groenere economie.

Rockflow in de praktijk

Het ondergronds opvangen van regenwater bij een hoge grondwaterstand is al vaker in de praktijk gebracht door Rockflow, waarbij bij ieder project samen met onze specialisten wordt bepaald welk systeem de beste oplossing is. Elk Rockflow-project is een maatwerk klus. Zo weet je zeker dat je kiest voor een duurzame infiltratiebuffer die inspeelt op de omgevingsfactoren van vandaag én morgen.

Benieuwd hoe we Rockflow hebben toegepast in Amsterdam Noord, waar ze te maken hebben met een hoge grondwaterstand? Bekijk dan hier onze case study:

Benieuwd hoe we samen het watermanagement verbeteren en het straatbeeld toekomstbestendig en duurzaam maken? Neem dan vrijblijvend contact op met ons bouwteam. Zij denken graag mee op weg naar de beste oplossing voor jouw vraagstuk. Wil je meer lezen over de technische eigenschappen van Rockflow? Download dan onze whitepaper.

Download de whitepaper

Vragen? Neem contact met ons op: