Stedelijke klimaatadaptatie

Gemeentes staan voor steeds grotere uitdagingen als gevolg van klimaatverandering. Meer hevige regenbuien, langere periodes van droogte en hittepleinen bieden nieuwe uitdagingen in het stedelijk gebied. Bestaande oplossingen blijken vaak onvoldoende opgewassen te zijn tegen ons veranderende klimaat. Daarbij stelt Europese, nationale en regionale regelgeving eisen aan het verwerken van hemelwater. Tot slot is er een maatschappelijke vraag naar duurzame oplossingen. Daarbij staat het behoud van een prettig leefklimaat in het stedelijk gebied voorop.

Rockflow bouwt aan klimaatadaptieve steden. Daarbij maken we gebruik van ingenieuze oplossingen, gemaakt van volledig circulaire steenwol. Het ondergrondse systeem biedt oplossingen voor het opvangen, vasthouden en infiltreren van regenwater, daar waar het valt. Boven de grond blijft de ruimte beschikbaar voor stedelijke inrichting zoals infrastructuur. Onder de grond wordt regenwater razendsnel opgevangen waardoor eventuele overlast wordt voorkomen. Afhankelijk van de situatie wordt het water geïnfiltreerd naar het grondwater, ter beschikking gesteld aan stedelijk groen of vertraagd afgegeven aan het bestaande rioolsysteem.

Meer informatie over de werking van Rockflow

Ga jij in jouw gemeente aan de slag met klimaatadaptieve oplossingen?

Laat ons je dan helpen! Wij bieden je kosteloos een overzichtelijke infographic met inzicht in:

  • Klimaatsituaties in de stedelijke omgeving
  • Wet- en regelgeving op landelijk en lokaal niveau
  • Duurzame stedelijke afvoeroplossingen
Infographic stedelijke klimaatadaptatie - Rockflow

Nuttige Rockflow links:

Vragen? Neem contact met ons op: