Rockflow oplossingen worden op verschillende manieren toegepast zoals in centrale buffers en wadi’s. De meest voorkomende oplossing is de lijninfiltratie.

Naast of onder de weg

Bij lijninfiltratie wordt een systeem van Rockflow steenwol elementen parallel naast of onder een weg geplaatst. De lijninfiltratie vangt het regenwater van de straat, het trottoir en de omliggende percelen op. In de meeste situaties vervangt een lijninfiltratie het hemelwaterriool. Vuil water van toiletten, wasmachines en douches wordt via een naastgelegen buis naar de waterzuivering getransporteerd.

20210330 RW-LF PHO 525

This is how Rockflow works

Andere oplossingen met Rockflow:

Nuttige Rockflow links:

Vragen? Neem contact met ons op: