Sinds 2015 wordt de wijk Zonnemaat in Zevenaar grootschalig vernieuwd. Naast de vernieuwing van de bestrating en meer ruimte voor beplanting, is er ook een soort enorme spons geïnstalleerd: het Rockflow watermanagementsysteem. Dit ondergrondse systeem vangt het regenwater op en geeft het langzaam weer terug aan de omgeving.

Zo wordt de verdeling van regenwater beter beheersbaar. Een groot deel van de werkzaamheden concentreert zich op de openbare ruimte rond de Jumbo supermarkt en een plaatselijke snackbar. Om aan de vraag te voldoen, zijn er meer parkeerplaatsen voor deze faciliteiten aangelegd. Tegelijkertijd worden de snelheid en de dichtheid van het verkeer geregeld door vernauwing van de aangrenzende straten. Het hele gebied is opnieuw geasfalteerd en bestraat, compleet met nieuwe stoepranden.

Dit is de situatie

Maar we weten allemaal dat meer bestrating ervoor zorgt dat regenwater moeilijker afgevoerd kan worden. Dit geldt vooral voor parkeerterreinen, want het gewicht van de geparkeerde auto's maakt de ondergrond nog compacter. In het bijzonder in de buurt van de Jumbo en de snackbar is dit het geval. Van nature is het waterpeil hier al hoog, waardoor de omringende grond, de parkeerplaats en de toegang overlast van oppervlaktewater ondervonden. Daarom werd in deze zone het Rockflow watermanagementsysteem geïnstalleerd. Het systeem bestaat uit 100% recyclebare steenwol. Het is geïnstalleerd onder de parkeerplaats van de Jumbo. Het zorgt ervoor dat bij hevig onweer het regenwater effectief onderaards wordt vastgehouden. Nadat het eerst is opgevangen, wordt het regenwater gestaag afgegeven aan de ondergrond. Zo wordt het grondwater natuurlijk aangevuld, zonder overmatige belasting van het rioleringssysteem. Voor dit project is een buffer van 12 x 28,8 m en een halve meter hoog toegepast. Het systeem is voorzien van sensoren om de werking ervan te meten en te bewaken.

Meetresultaten Rockflow

Rockflow wordt continue getoetst op de feilloze werking. Dit gebeurt met camera’s om kanalen te inspecteren en zo nodig te reinigen maar ook met slimme sensoren. Rondom de buffer in Zevenaar werd in een periode van een half jaar data verzameld over het grondwater, in combinatie met de neerslag. De infiltratiebuffer onder het parkeerterrein van de supermarkt voorkomt boven de grond wateroverlast bij piekbuien. De buffer infiltreert daarna geleidelijk het regenwater op de plek waar het valt. Hierdoor draagt het bij aan het op peil houden van de grondwaterstand en het herstel van de natuurlijke waterbalans. Enkele uren na een bui is de buffer weer volledig beschikbaar.

20202010 RW-LF ILLU 46

Meer informatie over steenwol voor centrale buffers:

Gerelateerde Rockflow projecten:

Profile picture Roy Janssen Lapinus Marketing

Roy Janssen

Business Unit Director,
Rockflow