Soms is het bestaande systeem ontoereikend om regenwater te verwerken. Dit kan komen door nieuwbouw, doordat meerdere systemen een knooppunt vormen of omdat een bergingseis van regenwater met de bestaande oplossing niet kan worden behaald. In onder meer deze gevallen wordt er gekozen voor de aanleg van een centrale buffer.

Bij een centrale buffer wordt het water van een omliggend gebied naar een centrale plek geleid. Vaak is dit een parkeerterrein, plein of park. Op deze centrale plek wordt het regenwater van het omliggende gebied opgevangen en geïnfiltreerd naar het grondwater of gedoseerd afgegeven aan het rioleringssysteem.

De omvang van deze oplossingen varieert sterk, afhankelijk van de bergingseis en het af te koppelen oppervlak. Dat oppervlak loopt uiteen van een gebouw tot een gedeelte van een woonwijk.

20210622 RW-LF PHO 555

Andere oplossingen met Rockflow:

Nuttige Rockflow links:

Vragen? Neem contact met ons op: