Rockflow filterput voor kunstgrasvelden

Rockflow, april 2021
Rockflow filterput voor kunstgrasvelden | Rockflow Sports

Lapinus steenwolelement helpt gemeenten en sport verenigingen voldoen aan zorgplicht

"Rubbergranulaat in de bodem leidt tot verhoogde concentraties zink, kobalt, PAK’s en minerale olie, met verwachtte effecten op het ecosysteem als gevolg." motiveerde het OM in december 2019 de eis van een fikse boete tegen de beheerder van sportvelden in Enschede. Het OM stelde dat de wet bodembescherming was overtreden omdat vervuiling door rubbergranulaat in de omgeving van kunstgrasvelden onvoldoende was voorkomen. De zaak leidde inderdaad tot een veroordeling en daarmee landelijk tot een aanmerkelijke verhoging van het gevoel van urgentie bij gemeenten en sportorganisaties om te voldoen aan de zorgplicht die in de wet bodembescherming verankerd zit.

Primeur in Doetinchem

In oktober 2020 is in Doetinchem de eerste filterput geïnstalleerd. Deze put, ontwikkeld door Lapinus in samenwerking met Happy Feet sports systems, lost het probleem van de afspoelende korrels effectief op. Via een systeem van straatkolken wordt het afstromende water van kunstgrasvelden naar de put geleid en door een ingebouwd steenwolfilter gevoerd. Het systeem vangt alle deeltjes groter dan 45 micrometer en zelfs uitgeloogd zink in het element op. “We weten dat onze steenwol zink kan absorberen en binden,” zegt Linda de Vries die bij Lapinus verantwoordelijk is voor business development voor Rockflow. “We onderzoeken nu hoe effectief dat precies is in deze constructie.” Het steenwolelement combineert deze filterende eigenschappen met een optimale waterdoorlaatbaarheid, zodat de capaciteit van het systeem ook bij extreme regenval gegarandeerd blijft.

De kracht van het systeem

“Technisch was het niet zo ingewikkeld,” zegt Henk Breunissen, van Happy Feet sports systems. Henk werd door Lapinus gevraagd mee te werken aan de ontwikkeling van het systeem. “Het filterelement was er in feite al,” verklaart hij. “Dat is de speciale hydrofiele (waterlievende) steenwol die Lapinus ook toepast in hun Rockflow watermanagementsystemen. Daardoor kon ik me meer bezighouden met de andere aspecten. Zorgen dat de put de goede dimensies heeft, dat er genoeg water doorheen kan en dat het gemakkelijk te onderhouden en te reinigen is. Het is uiteindelijk een vereenvoudigde lamellenput geworden. De kracht van het systeem zit hem echt in het steenwolelement.”

Een oplossing ontwikkelen

In 2018 is het Rockflow watermanagementsysteem al toegepast in Doetinchem. Tijdens deze installatie had accountmanager Ronald Kruizenga onder anderen contact met medewerkers van Buha, de instantie die verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente. Ronald: “We hebben destijds veel gesproken over de filterende eigenschappen van onze Rockflow elementen. Zodoende kwamen Wouter Bijen en Rob Oude Essink Nijhuis van BuHa bij mij terecht met de vraag of we een oplossing hadden om die korrels af te vangen. We hadden daar geen pasklare oplossing voor maar na intern overleg is besloten die te gaan ontwikkelen.”

Onze filterput kan ook interessant zijn voor heel andere toepassingen dan sportvelden, bijvoorbeeld voor het afvangen van suspensies en solids in de openbare ruimte. Denk hierbij aan microplastics die een steeds groter probleem worden of aan het filteren van afstromend water van parkeerterreinen.”

Linda de Vries

Rockflow
Business Developer

Effectiviteit documenteren

Lapinus had al de nodige affiniteit met kunstgrassportvelden. In samenwerking met DutchBlue is in 2019 BlueLay ontwikkeld, een waterbufferende en shockabsorberende steenwol onderlaag voor sportvelden met kunstgras. Linda de Vries: “Voor ons is de put in Doetinchem ook een soort pilot,“ zegt ze. “De werking van de put wordt gemonitord om de effectiviteit in de praktijk te documenteren, maar ook om te zien hoe vaak reiniging en onderhoud nodig is. Voorlopig loopt het mee in het reguliere onderhoudsschema, maar we verwachten dat het minder vaak nodig zal zijn. De put is zo ontworpen dat het afgevangen infill-materiaal er gemakkelijk uit kan worden gezogen. Overigens is de informatie die deze pilot oplevert niet alleen van belang voor sportvelden. Onze filterput kan ook interessant zijn voor heel andere toepassingen dan sportvelden, bijvoorbeeld voor het afvangen van suspensies en solids in de openbare ruimte. Denk hierbij aan microplastics die een steeds groter probleem worden of aan het filteren van afstromend water van parkeerterreinen.”

Meer nieuws over Rockflow

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meer over Rockflow:

Profile picture Roy Janssen Lapinus Marketing

Roy Janssen

Business Unit Director,
Rockflow