Voor een succesvolle implementatie van Rockflow zijn de technische aspecten van groot belang. Wij helpen je graag om de juiste technische aspecten te achterhalen of te berekenen zodat je een passend Rockflow ontwerp op kunt stellen.

Voor het uittekenen van het Rockflow ontwerp bieden wij een aantal globale richtlijnen en (detail)tekeningen. Het stappenplan op deze pagina geeft je stap voor stap inzicht in de benodigde gegevens en downloads. Bij vragen kun je direct contact opnemen met de Rockflow specialisten via de rode knop.

Hulp nodig?

Onze specialisten denken graag mee over de implementatie en oplossingen van Rockflow voor jouw project.

Stap 1: mogelijkheid tot infiltratie

Of je zelf met Rockflow aan de slag kunt, is afhankelijk van de mogelijkheid tot infiltratie. Is er bij jouw ontwerp:

  1. Geen of nauwelijks infiltratie mogelijk of je wilt niet infiltreren -> neem in dat geval contact op met onze Rockflow specialisten voor een oplossing op maat;
  2. Wel infiltratie mogelijk -> bekijk dan onderstaande informatie om stap voor stap het Rockflow ontwerp te kunnen maken.

Stap 2: uitgangspunten buffer

Bepaal aan de hand van vier stappen de juiste hoogte, de juiste inbouwdiepte en het juiste type Rockflow voor jouw ontwerp.

Rockflow wordt altijd onder de grond toegepast. Hierbij is de hoogte van het element afhankelijk van de minimale inbouwdiepte en de grondwaterstand op de specifieke plek.

De hoogte kun je als volgt berekenen:

Hoogte Rockflow = afstand maaiveld tot gemiddeld hoogste grondwaterstand [GHG] – minimale inbouwdiepte op basis van toegestane bovenbelasting (bijvoorbeeld verkeersbelasting)

Is de uitkomst van de hoogte kleiner dan 0.5m, neem dan contact op met het Rockflow team. Voor een afmeting gelijk aan of groter dan 0.5m zijn tekeningen aan de rechterkant beschikbaar.

20202611 RW-LF ILLUS 46

Bij het tekenen van de Rockflow opstelling moet ook rekening worden gehouden met de ledigingstijd. Een ledigingstijd van 24 uur is hierbij een veelvoorkomende richtlijn. Om te kunnen bepalen of het infiltratie Rockflow-pakket op tijd weer genoeg ruimte heeft voor een volgende bui, is het nodig om de k-waarde (infiltratiesnelheid van de bodem) te weten.

De k-waarde dient minimaal gelijk te zijn aan de hoogte van het Rockflow element. Is de k-waarde lager dan 0.5? Neem dan contact op met onze Rockflow specialisten. Er kan vaak een aanvullende leegloop voorziening worden toegevoegd in de vorm van infiltratiepaal of een vertraagde afvoer. In sommige gevallen is het ook mogelijk om voor Rockflow elementen met een lagere hoogte te kiezen. Daar helpen we je graag bij.

Om te kunnen infiltreren met een Rockflow buffer moet de onderkant van de buffer boven de grondwaterstand worden aangelegd. Indien gewenst ook boven de GHG (gemiddeld hoogste grondwaterstand).

De GHG/GWS wordt bij voorkeur ter plaatse gemeten. Is dit niet mogelijk? Vraag de standen dan op bij de desbetreffende gemeente of zoek ze op internet op. Een aantal websites die je hierbij kunnen helpen:

(let op: deze waarden zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Exacte waarden dienen ter plaatse via in-situ metingen uitgevoerd te worden).

Afhankelijk van de belasting is een minimale inbouwdiepte vereist. In deze tabel is de minimale inbouwdiepte op basis van de aslast en het Rockflow type uiteengezet.

Let op: de aslasten in deze tabel zijn van toepassing in de uitvoeringsfase/bouwfase. De aslasten voor de gebruiksfase zijn te raadplegen via de Rockflow Product Data Sheet.

[1]: Conform standaard RAW-bepaling 2015 art. 80.16.05 leveren, aanbrengen en verdichten.
[2]: Opbouw funderingspakket minimaal 0,30m mengranulaat 0/31,5 (NEN-EN 13242 (2015)) + eventueel Zand in Zandbed (standaard RAW 2015 bepaling 2015 art 22.06.03).
[3]: As-last op basis van achteras met dubbel banden (NEN-EN 1991-2 par. 4.3.2), wiel afdruk 0.4m*0.4m.

Dekking op Rockflow in de uitvoeringsfase (bouwfase) Maximale aslasten die toelaatbaar zijn tijdens de uitvoering op het verdicht[1] funderingspakket[2]
Lapinus WM2005 Lapinus WM2007
As-last[3] Enkele wiel-last As-last[3] Enkele wiel-last
25 - 45 cm < 3 ton < 0.8 ton < 6 ton < 1.5 ton
45 - 65 cm < 6 ton < 1.5 ton < 10 ton < 2.5 ton
> 65 cm < 10 ton < 2.5 ton < 15 ton < 3.7 ton

 

Stap 3: volume van de buffer

Het totale volume van de buffer is afhankelijk van de hoeveelheid water dat opgevangen dient te worden. Rockflow heeft een vrij volume van 93-95% wat beschikbaar is voor de opslag van regenwater (93% = WM2007, 95% = WM2005).

Indien de hoeveelheid te bufferen water niet is opgegeven kun je contact opnemen met de Rockflow specialisten

Stap 4: aan de slag!

Met de gegevens uit stap 1 t/m 3 kun je aan de slag met het ontwerpen van de Rockflow buffer. Klik op onderstaande knop om de tekeningen in .dwg, .dxf en .pdf te downloaden. Deze documenten helpen je verder met het ontwerp van de juiste Rockflow buffer voor jouw project.

Download technische tekeningen & bestektekst

Andere vraag? Klik hier voor algemene contactgegevens en de veelgestelde vragen: