Voor een succesvolle implementatie van Rockflow zijn de technische aspecten, zoals grondwaterstand en verkeersbelasting, van groot belang. Onze ontwerp-richtlijnen helpen je een passend Rockflow ontwerp op te stellen.

Rioolwerkzaamheden hebben daarnaast altijd een grote impact op de leefomgeving. Denk aan de bereikbaarheid van woningen, winkels, bedrijven en scholen. Daarbij komt het omleiden van verkeer en overlast voor omwonenden. Een eenvoudig te installeren en aan te passen ondergronds buffersysteem biedt hierbij uitkomst: een systeem dat sneller kan worden aangelegd, bespaart een aannemer kosten en zorgt voor flexibiliteit, ook na de aanleg van het systeem.

Rockflow: eenvoudig in het ontwerp en bij de installatie

Rockflow bestaat enkel uit duurzame steenwolelementen. De constructie is vergelijkbaar met bouwen met Lego. Download tekeningen voor het ontwerp van uw buffer, bekijk meer informatie over het de installatie, of neem contact op met ons bouwteam als u een vraag heeft over uw bufferinstallatie.

Projecten met Rockflow:

Nuttige Rockflow links:

Vragen? Neem contact met ons op: