Niet alleen vanuit milieuperspectief, maar ook economisch gezien is circulariteit een belangrijk onderwerp. Het gebruik van circulaire steenwolelementen als infiltratiebuffer voor regenwater, draagt hier flink aan bij.

Circulaire gebruikscyclus

Al sinds 1992 heeft ROCKWOOL een recyclefabriek voor steenwol. Hier worden gebruikte steenwolelementen en andere reststromen uit de bouwindustrie verwerkt tot grondstof voor nieuwe steenwolproducten.

De steenwolelementen van Rockflow bestaan voor 50% uit gerecycled materiaal. De overige 50% wordt vervaardigd uit natuurlijk materiaal: basaltsteen. In de natuur vinden we steenwol vaak in de buurt van vulkanen. Daar wordt de gesmolten (basalt)steen rondgeslingerd bij uitbarstingen en slaat het vervolgens neer in een dunne vezelstructuur. Voor de productie van Rockflow wordt dit proces geïmiteerd, met als grondstof onder andere gerecyclede basaltsteen. Een grondstof die onuitputtelijk is, omdat de aarde de voorraad zelf elk jaar weer (meer dan) aanvult.

Overige Rockflow kenmerken:

Nuttige Rockflow links:

Vragen? Neem contact met ons op: