Het opvangen van regenwater is een enkel onderdeel van het systeem van Rockflow. Maar het is natuurlijk erg jammer wanneer zuiver en natuurlijk regenwater verloren gaat. Daarom biedt het systeem niet alleen mogelijkheden als het gaat om opvangen van regenwater, maar kan het na het vasthouden dit water ook nog infiltreren of hergebruiken. Op deze manier ontstaat een duurzaam systeem wat schoon water opvangt en teruggeeft aan de natuur.

Het nut van regenwater

In stedelijke gebieden wordt regenwater veelal opgevangen in het rioolsysteem. Hier zal het zich mengen met het grijze water van huishoudens. Dat is natuurlijk jammer, want het regenwater is puur en van nature zuiver. Rockflow vangt dit regenwater op zodat het niet verloren gaat. Wanneer het is opgevangen, wordt het vastgehouden, geïnfiltreerd of hergebruikt.

Overige Rockflow kenmerken:

Nuttige Rockflow links:

Vragen? Neem contact met ons op: