Ondergrondse obstakels kunnen de aanleg van een watermanagementsysteem flink vertragen of belemmeren. Stuit de uitvoerder bij grondwerkzaamheden op oude kabels, leidingen of funderingsresten onder de grond? Dan moet de eigenaar achterhaald worden zodat het obstakel kan worden verplaatst of verwijderd. Met Rockflow zijn obstakels geen belemmering: dit buffersysteem is makkelijk aan te passen aan een nieuwe of onvoorziene situatie.

Zeer flexibel

Rockflow is een watermanagementsysteem dat is opgebouwd uit steenwolelementen. Het wordt toegepast op vrijwel alle plekken waar wateroverlast kan optreden. Onder straten bijvoorbeeld, maar ook onder pleinen, parken, wegen of wadi’s. De steenwolelementen bufferen neerslag, om het daarna gedoseerd te infiltreren in de bodem of af te voeren naar het rioolsysteem. Rockflow bestaat uit steenwolelementen met een hoge buffercapaciteit: het materiaal kan in korte tijd tot 95 procent van zijn volume aan water opnemen. Bovendien is het systeem zeer flexibel: met de losse elementen kun je allerlei vormen creëren, net als met Lego.

Overige kenmerken van Rockflow:

Nuttige Rockflow links:

Vragen? Neem contact met ons op: