Rockflow steenwol elementen hebben een opnamecapaciteit tot 95%. De elementen lijken een massief blok maar de vezelstructuur zorgt voor een vrije ruimte tot 95%. Bij neerslag vult deze vrije ruimte zich razendsnel met water. De video hieronder laat zien hoe een blokje steenwol water opneemt om het daarna af te geven aan de ondergrond.

Hoge capaciteit in de praktijk

De hoge capaciteit van Rockflow steenwol elementen hebben in de praktijk een aantal voordelen. Zo kan er op relatief weinig ruimte veel water worden opgevangen. In stedelijk gebied is er vaak een tekort aan ruimte. Zowel boven de grond met bebouwing en infrastructuur maar ook onder de grond is de ruimte spaarzaam. In sommige gebieden speelt ook de GHG (gemiddelde hoogste grondwaterstand) een belangrijke rol bij het bepalen van de maximale capaciteit van een infiltratiesysteem. Een infiltratiesysteem, waaronder ook Rockflow systemen, worden boven de GHG aangelegd zodat ze in alle tijden van het jaar het water kwijt kunnen aan de ondergrond.

De oplossing en uiteindelijke tekening is in alle gevallen maatwerk. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met de benodigde capaciteit en beschikbare ruimte maar ook met bijvoorbeeld de infiltratiesnelheid van de bodem. Die varieert per grondsoort en bepaald voor een groot gedeelte hoe snel het regenwater na een bui infiltreert in de ondergrond.

Rockflow - thumbnail image - absorption and infiltration

Overige Rockflow kenmerken:

Nuttige Rockflow links:

Vragen? Neem contact met ons op: