Met Rockflow creëren we slimme oplossingen voor stedelijke klimaatadaptatie, gemaakt van steenwol. De oplossingen worden ontworpen om neerslag snel en effectief op te vangen, vast te houden en los te laten.

In stedelijke gebieden wordt regenwater veelal opgevangen in het rioolsysteem. Hier zal het zich mengen met het grijze water van huishoudens. Rockflow vangt dit regenwater op zodat het niet verloren gaat. Wanneer het is opgevangen, wordt het vastgehouden, geïnfiltreerd of hergebruikt.

Maatwerk

Bij neerslag wordt regenwater gebufferd in het ondergrondse systeem van steenwolelementen. Vervolgens wordt het regenwater gedoseerd geïnfiltreerd in de bodem of afgevoerd naar het rioolsysteem of oppervlakte water. Het systeem wordt volledig ondergronds ingericht waardoor de bovengrondse functies behouden blijven. De afmeting en vorm van de buffer zijn afhankelijk van de situatie. De basisfunctionaliteit van een Rockflow systeem is gelijk en wordt hieronder in 6 stappen uitgelegd.

This is how Rockflow works

Dit is hoe Rockflow werkt

Rockflow is een watermanagementsysteem dat neerslag snel en effectief buffert om het daarna gedoseerd te infiltreren in de bodem of af te voeren naar het rioolsysteem.

Oplossingen met Rockflow:

Nuttige Rockflow links:

Vragen? Neem contact met ons op: