Rockflow is een slim systeem van circulaire steenwol dat wordt gebruikt voor het reguleren van oppervlaktewater in stedelijke gebieden. Rockflow vangt het regenwater snel en efficiënt ondergronds op, houdt het vast en voert het vervolgens weer af in de grond of op het riool. Deze aanpak ontlast stedelijke rioleringen die kampen met capaciteitsproblemen.

Rockflow is een natuurproduct gemaakt van basaltgesteente. De steenwol die gebruikt wordt in Rockflow is duurzaam geproduceerd en volledig recyclebaar. Dankzij de hoge wateropnamecapaciteit van Rockflow kan het tot 95% van zijn volume in water opnemen. Rockflow wordt ondergronds geplaatst en is zeer belastbaar, waardoor de functie van de bovengrondse ondergronden onaangetast blijft. De grootte en vorm van Rockflow-systemen zijn extreem flexibel en aanpasbaar. Dit betekent dat Rockflow eenvoudig kan worden geïnstalleerd in de stedelijke ondergrond die vol is met leidingen en kabels.

Rockflow wordt al in meer dan 200 projecten in Nederland, België, Denemarken, Italië en Zwitserland toegepast.

This is how Rockflow works

Dit is hoe Rockflow werkt

Rockflow is een watermanagementsysteem dat neerslag snel en effectief buffert om het daarna gedoseerd te infiltreren in de bodem of af te voeren naar het rioolsysteem.

Oplossingen met Rockflow:

Nuttige Rockflow links:

Vragen? Neem contact met ons op: