Koliko je kamena vuna otporna na vatru?

  • Može Izdržati temperature više od 1.000°C
  • Ograničava širenje vatre
  • Ne doprinosi toksičnosti dima
  • Ne sadrži usporivače gorenja -
  • Zadržava svojstvo otpornosti na vatru tijekom vremena

Preuzmite naš informativni list i saznajte sve detalje!

video screenshot 7sos landing page