Kolika je sposobnost cirkularnosti kamene vune?

  • Može se 100% reciklirati
  • Sadrži do 50% recikliranog sadržaja
  • Traje više od 50 godina
  • Može se proizvesti od sekundarnih sirovina

Preuzmite naš informativni list i saznajte sve detalje!

Video thumbnail 7sos landing pages